2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Europos kultūros paveldo metų šūkis – „Mūsų paveldas: praeitis pasitinka ateitį“.

Europos kultūros paveldo įkūnyti idealai, principai ir vertybės yra bendras Europos atminimo, supratimo, tapatybės, dialogo, sanglaudos ir kūrybiškumo šaltinis, o Europos Sąjunga, gerbdama savo turtingą kultūros ir kalbų įvairovę, užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas.

Bendrieji Europos kultūros paveldo metų tikslai – skatinti ir remti Europos Sąjungos įvairių lygių institucijų pastangas, bendradarbiaujant su kultūros paveldo sektoriumi ir platesne pilietine visuomene, saugoti, ginti, naudoti, turtinti, branginti ir viešinti Europos kultūros paveldą.

Europos kultūros paveldo metais siekiama prisidėti prie Europos kultūros paveldo, kaip esminio kultūros įvairovės ir kultūrų dialogo elemento, vaidmens viešinimo (konservavimas, saugojimas, prieinamumas, švietimas, socialinės įtraukties ir integracijos skatinimas); didinti Europos kultūros paveldo socialinį ir ekonominį potencialą, kultūros paveldu grindžiamas inovacijas, darnų vystymąsi ir turizmą, socialinę sanglaudą ir užimtumą; atsižvelgiant į Europos patirtį kultūros paveldo srityje, skatinti kultūros paveldą kaip svarbų Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių santykių elementą.


Europos kultūros paveldo metai Lietuvoje

Patvirtintas Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planas. Šiuo metu vyksta didelės apimties projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ pasirengimo darbai, pradėta rengti Kauno modernizmo architektūros nominacinė byla, siekiant šią vertybę įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, 2018 m. švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Siekiant integruoti suinteresuotų institucijų ir organizacijų veiklas ir susijusius resursus, veiksmų plane Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skiriamos veiklos siejamos su veiklomis, skatinančiomis modernėjančios Europos bendro kultūros paveldo suvokimą, ypatingą dėmesį skiriant modernizacijos ženklams Lietuvoje, ypač modernizmo architektūrai.

Veiklų kalendorius

2018 m. vasario 23 d. Vilniaus knygų mugės metu LRT Forume vyko diskusija-forumas „Europos kultūros paveldas: išsaugoti, aktualizuoti ir perduoti ateities kartoms“, skirtas Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) paskelbimui Lietuvoje. Diskusijos dalyviai : Kvietimas: https://www.facebook.com/events/573321846334223/
Diskusija – kultūrinės laidos „Ryto allegro“ per LRT Klasiką įrašas.

2018 m. rugsėjo 12-13 d. Kaune vyks tarptautinė mokslinė konferencija, skirta modernizmo architektūros tyrimams ir sklaidai  „Modernizmas ateičiai“.  Konferencijos programa, pranešėjai ir registracija: konferencija.modernizmasateiciai.lt. Registracija į konferenciją vyks iki š. m. rugsėjo 7 d. Konferencijos tikslas – skatinti diskusiją ir kūrybingą bei konstruktyvų dialogą tarp įvairių sričių ir specialistų. Dviejų dienų renginio metu bus pristatomi ne tik teoriniai pranešimai, bet ir dalinamasi atvejo studijomis bei gerosiomis praktikomis. Konferencijos „Modernizmas ateičiai“ metu pranešėjai iš įvairių pasaulio šalių dalinsis įžvalgomis apie modernizmo reikšmę šiandieniniame pasaulyje, tyrinės sėkmingus modernizmo architektūros gyvavimo nūdienoje atvejus ir aptars galimas modernizmo ateities vizijas. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti tekstai bus publikuoti kaip atskiras mokslinis leidinys.

2018 m. rugsėjo 11 d. Kaune vyks Europos modernizmo miestų ir vietovių forumas. Tikslas – suburti Europos miestus ir vietoves, kuriuose ankstyvojo modernizmo paveldas yra svarbi istorinio palikimo dalis, bei aptarti šio architektūrinio ir kultūrinio paveldo potencialą, formuojant šiuolaikinį miestų identitetą, jo išsaugojimą bei panaudojimą turizmui. Bus diskutuojama, ar šis Forumas galėtų tapti pagrindu tolimesniam Europos modernizmo miestų ir vietovių bendradarbiavimui bei Europos modernizmo miestų ir vietovių tinklo sukūrimui.  Forumo programa ir pranešėjai: http://forumas.modernizmasateiciai.lt

2018 m. kultūros paveldas ir jo Europos dimensija taps tradicinių kasmetinių renginių – Muziejų nakties, Kultūros nakties Vilniuje, Lietuvos muziejų kelio tema.

Rengiami specialūs turistiniai architektūriniai maršrutai, ekskursijų ciklai, susiję su modernėjančios Lietuvos ženklais. Numatoma organizuoti tarptautinę paveldosaugos studentų vasaros stovyklą Kauno modernizmo architektūros pažinimui bei parengti archyvų parodą, skirtą I-ojo Pasaulinio karo pabaigai, papildomai pateikiant ir platesnį istorinį kontekstą, kuriame kūrėsi modernios Europos valstybės.

Miestų ir regionų kultūros organizacijos ir savivaldybės skatinamos aktyviai įsijungti į Europos kultūros paveldo metus, atkreipiant dėmesį į vietos kultūros paveldą, organizuojant kultūros paveldo pažinimo ekskursijas, viešųjų paskaitų ciklus, kitas kultūros paveldo viešinimo ir pažinimo veiklas.


Idėjinės gairės

Europos kultūros paveldo metai (2018 m.) Lietuvoje paskatins integralų valstybingumo atkūrimo šimtmetį mininčios valstybės ir Europos bendro kultūros paveldo suvokimą, ypatingą dėmesį skiriant modernizacijos ženklams Lietuvoje, ypač modernizmo architektūrai – tuometinės Europos veržlumo ir optimizmo liudininkei. Europos kultūros paveldo metais naujasis valstybės istorijos raidos etapas bus aptariamas kaip neatsiejama žemyno įvykių ir procesų dalis, kai universalios idėjos tapo impulsu kurti naują vietos dvasią. Modernizmo architektūra Lietuvai buvo kokybinis šuolis, su kuriuo siejama laikmečio architektūra ir vietos tapatybė.

Raktažodžiai: valstybingumo atkūrimas, modernizmo architektūra, Europos procesų dalis

Europos kultūros paveldo metai (2018 m.) Lietuvoje paskatins atpažinti ir įvertinti ne tik išskirtinės estetinės ar politinės vertės modernizmo architektūrinius paminklus, bet ir kasdienybės pastatus. Mokyklos, paštai, poliklinikos ir ligoninės, tūkstančiai gyvenamųjų namų – visi šie objektai Kaune ir visoje Lietuvoje įvairiausiais rakursais atskleidžia tą pačią istoriją – Nepriklausomybės kūrimą. Kultūros paveldas – tai ne tik svarbūs paminklai, pastatai ar interjerai, bet ir istorinės žinios, šiandien kuriamų reikšmių, emocijų bei čia ir dabar gyvenančių žmonių lūkesčių ateičiai visuma. Todėl įžvelgti gilesnę prasmę erdvėse, kurios yra šalia mūsų – vienas svarbiausių Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) tikslų.

Raktažodžiai: kultūros paveldas šalia mūsų, šiandieninės kultūros paveldo interpretacijos, žmonių istorijos

Europos kultūros paveldo metai (2018 m.) Lietuvoje paskatins kultūra grindžiamą holistinį požiūrį į tai, kaip kolektyviai kuriamos gyvenamosios vietos ir koks lieka palikimas. Gyvenamoji aplinka, šiuolaikinis ar kultūros paveldo objektas, viešosios erdvės, infrastruktūra ir kraštovaizdis – tai integruota visuma, kurios kokybė priklauso ne tik nuo funkcinių, techninių ir ekonominių reikalavimų, bet ir nuo šioje aplinkoje gyvenančių ir veikiančių žmonių, jų socialinių ir dvasinių poreikių. Kokybiška gyvenamoji aplinka skatina susitapatinti su savo gyvenamąja vieta, sudaro sąlygas gyvybingoms bendruomenėms, įtraukios ir darnios visuomenės raidai.

Raktažodžiai: integruotas požiūris į gyvenamąją aplinką, gyvenamosios aplinkos kokybė, darni visuomenė


Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planą rasite: čia

Europos Komisijos interneto svetainę, skirtą Europos kultūros paveldo metams (2018 m.) rasite: čia

Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą (ES) 2017/864 „Dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.)“ rasite: čia

EKPM2018 naujienlaiškis

Socialinės medijos kanalai: www.facebook.com/CreativeEuropeEU ir Twitter: @europe_creative

EKPM2018 grotažymė: #EuropeForCulture


Kontaktai:
Lietuvos nacionalinis Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) koordinatorius –
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (alfredas.jomantas@kpd.lt)
Veiksmų plano įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu kuruoja Kultūros ministerija
(Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyrius (rugile.puodziuniene@lrkm.lt)

Informacija nuolat atnaujinama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10