Skaitymo skatinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1200 patvirtino Skaitymo skatinimo programą, kuri įgyvendinama 2006–2011 metais. Programos vykdytojai – Kultūros ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija. Programą įgyvendinti pavesta Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Kultūros ministerija atsakinga už programos koordinavimą.
 
Skaitymo skatinimo programos paskirtis – skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus daugiau skaityti, gerinti jų skaitymo įgūdžius, taip pat kelti skaitymo prestižą visuomenėje.

Programos uždaviniai:
sudaryti finansines sąlygas įgyvendinti skaitymo skatinimo projektus;
gerinti kultūros ir švietimo darbuotojų gebėjimus skatinti visuomenę skaityti;
stiprinti institucijų ir įvairių dalykų pedagogų bendradarbiavimą skaitymo skatinimo klausimais;
sukurti ir įdiegti skaitymo įgūdžių, masto, kryptingumo ir poreikių stebėsenos sistemą;
propaguoti skaitymą, kelti jo prestižą visuomenėje.
 
Programa finansuojama iš valstybės biudžeto taip pat skatinama papildomų finansinių šaltinių iš įvairių programų bei fondų paieška.
 
Kultūros ministerija skaitymo skatinimo projektams iš valstybės biudžeto lėšų skyrė dalinį finansavimą 2007 m. - 62 projektams (300 000 Lt), 2008 m. - 70 projektų (300 000 Lt), 2009 m. – 58 projektams (254 850 Lt).
 
Įgyvendinat Skaitymo skatinimo programą kasmet įvairiuose Lietuvos miestuose organizuojami mokymai skaitymo skatinimo projektų rengėjams ir vykdytojams supažindinant juos su geros praktikos pavyzdžiais. Siekiama plėtoti kultūros ir švietimo srities specialistų kompetenciją bei ugdyti gebėjimus, susijusius su skaitymo skatinimu.
 
Siekiant propaguoti skaitymą ir kelti jo prestižą visuomenėje sukurta šviečiamoji interneto svetainė, kurioje pristatomos skaitymo skatinimo iniciatyvos, akcijos, projektai.
 
Nuo 2005 m. kasmet vyksta Metų knygos rinkimai. Akcijos tikslas skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra. Jos metu pristatomi geriausi praeitais metais išleisti lietuvių literatūros kūriniai trijose knygų kategorijose - vaikų, paauglių ir suaugusiųjų. Apdovanojimai geriausių knygų autoriams įteikiami Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
 
2008 – ieji Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti Skaitymo metais. Tai didžiausias Skaitymo skatinimo programos projektas, kurio metu buvo organizuojami skaitymo skatinimo renginiai bei akcijos.
 
Kultūros ministerija, siekdama įvertinti nuopelnus skaitymo skatinimo srityje, kasmet skiria tris premijas, kurias tradiciškai Kultūros ministras įteikia laureatams Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.
 
Skaitymo skatinimo programos įvertinimo tyrimas 
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-08