Muziejai ir galerijos

AKTUALI INFORMACIJA

2018 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. ĮV-692 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-243 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. ĮV-677 „Dėl Lietuvos liaudies buities veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-645 „Dėl Lietuvos dailės muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. ĮV-447 „Dėl Lietuvos nacionalinio muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. ĮV-230 „Dėl darbo grupės sudarymo“ nemokamo muziejų lankymo modeliui parengti

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Nemokamo mokinių lankymosi nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, nuolatinėse ekspozicijose finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (priedas1, priedas 2)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-58 "Dėl duomenų apie mokiniu lankymąsi muziejuose pateikimo"  (Mokinių lankymosi muziejuje duomenų pateikimo forma)

2017 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-1049 „Dėl Lietuvos jūrų muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. ĮV-640 „Dėl Maironio lietuvių literatūros muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ĮV-227 „Dėl Muziejų veiklos vertinimo komisijos sudarymo“

2016 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-914 „Dėl Muziejaus emerito vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-937 „Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. ĮV-894 „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-764 „Dėl Lietuvos aviacijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. ĮV-607 „Dėl Žemaičių muziejaus „Alka“ veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-339 „Dėl Trakų istorijos muziejaus veiklos vertinimo“

2015 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. ĮV-842 „Dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. ĮV-624 „Dėl Lietuvos aviacijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-365 „Dėl Šiaulių „Aušros“ muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-247 „Dėl muziejų plėtros strateginių krypčių 2015-2020 metams patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-232 „Dėl Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. ĮV-221 „Dėl Žemaičių vyskupystės muziejaus reorganizavimo ir Žemaičių vyskupystės muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. ĮV-177 „Dėl Kauno IX forto muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-3 „Dėl Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo“

2014 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-806 „Dėl Lietuvos švietimo istorijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. ĮV-593 „Dėl Lietuvos etnokosmologijos muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. ĮV-395 „Dėl Žemaičių vyskupystės muziejaus veiklos vertinimo“  

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-283 „Dėl Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus veiklos vertinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-243 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams bei direktorių pavaduotojams – vyriausiesiems fondų saugotojams patvirtinimo“  

2013 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-898 „Dėl muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-839 „Dėl muziejų veiklos vertinimo komisijos sudarymo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. ĮV- 698 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-429 „Dėl muziejų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3)

Kultūros ministerijos skyrė dalinį finansavimą Muziejų ekspozicijų atnaujinimo bei pritaikymo vaikams ir jaunimui projektams

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl muziejų strateginės plėtros krypčių nustatymo darbo grupės sudarymo“

Kultūros ministerija skyrė 2013 m. dalinį finansavimą Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projektams

2013 m. liepos 5 d. įsakymas dėl paskirtų 2013 m. II-ojo pusmečio valstybės edukacinių stipendijų kultūros ir meno kūrėjams

Kultūros ministerija skyrė 2013 m. dalinį finansavimą Muziejinės veiklos projektams.

2012 m.

Kultūros ministerija skyrė finansavimą Muziejinių vertybių įsigijimo projektams

Kultūros ministro įsakymu patvirtintas Muziejinių vertybių prevencinio konservavimo ir restauravimo planas

Muziejų lankymas – ir mokyklų programose

Kultūros ministerija skyrė finansavimą Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projektams

Kultūros ministerija skyrė finansavimą Kūrybinių industrijų plėtros atnaujinant ir populiarinant muziejų ekspozicijas projektams
 

MUZIEJŲ VEIKLOS REZULTATAI

2015 m. Muziejų veiklos rezultatai ir pasiektų rodiklių analizė

2015 m. I ketvirčio veiklos rezultatų suvestinė

2014 m. veiklos rezultatų suvestinė

STATISTIKA

Muziejų veiklos statistinių rodiklių informacinė sistema

Muziejų veiklos 2013 m. apžvalga

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-907 „Dėl muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos patvirtinimo“

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos forma

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimai

2017 m. muziejų statistika

2016 m. muziejų statistika

2015 m. muziejų statistika

2014 m. muziejų statistika

2013 m. muziejų statistika

2012 m. muziejų statistika

2011 m. muziejų statistika

2010 m. muziejų statistika

2009 m. muziejų statistika

2008 m. muziejų statistika

PLANAVIMAS IR ATASKAITOS

Tipinė muziejaus veiklos metinio plano forma

Tipinė muziejaus veiklos metinės ataskaitos forma

Statistikos apie Lietuvos muziejų veiklą 2011 metais apibendrinimas

INFORMACIJA DĖL VALSTYBĖS GARANTO, ORGANIZUOJANT TARPTAUTINES PARODAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 433 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 433 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinės redakcijos vertimas į anglų kalbą

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-351 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos darbo reglamento ir paraiškos formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-351 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos darbo reglamento ir paraiškos formos patvirtinimo“ vertimas į anglų kalbą

UNESCO REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir populiarinimo, jų įvairovės ir visuomeninio vaidmens (lietuvių kalba)

Rekomendacijos dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir populiarinimo, jų įvairovės ir visuomeninio vaidmens (anglų kalba)

MUZIEJŲ VERTINIMAS
 
2018 m. vertinamų muziejų sąrašas
2017 m. vertinamų muziejų sąrašas
2016 m. vertinamų muziejų sąrašas
2015 m. vertinamų muziejų sąrašas
2014 m. vertinamų muziejų sąrašas

Muziejų veiklos vertinimo komisija 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. ĮV-539 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-839 „Dėl Muziejų veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ 

Muziejų veiklos vertinimo nuostatai

Muziejaus veiklos vidinio vertinimo klausimynas (Word formatas)

Muziejaus veiklos išorinio vertinimo anketa

Muziejaus veiklos išorinio vertinimo pažyma

Įvertintų muziejų sąrašas

PREMIJOS UŽ MUZIEJININKYSTĖS IR MUZIEJŲ VERTYBIŲ RESTAURAVIMO DARBUS

Premijų už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus skyrimo nuostatai 

MUZIEJŲ TINKLAS

Pagal Juridinių asmenų registro įstatymą, nuo 2004 m. sausio 1 d. kultūros įstaigos registruojamos Juridinių asmenų registre. 2009 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų registre buvo užregistruoti 106 muziejai, o 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 118 įvairių teisinių formų muziejai.

2018 m. pradžioje statistines ataskaitas pagal patvirtintą formą Kultūros ministerijai pateikė 104 muziejai (žinybinis Šiaulių universiteto istorijos muziejus 2017 m. statistinės ataskaitos nepateikė, nes veiklos nevykdė, kurią planuoja atnaujinti 2018 m.):

4 nacionaliniai;
15 respublikinių;
54 savivaldybių;
22 žinybiniai;
9 viešosios įstaigos / nevalstybiniai muziejai.

Ministerijos valdymo sričiai priskirti 16 muziejų, iš jų 4 nacionaliniai ir 12 respublikinių.

Nacionaliniai:

Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos dailės muziejus
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Respublikiniai:

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus
Šiaulių „Aušros" muziejus
Trakų istorijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Liaudies buities muziejus
Kauno IX forto muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Žemaičių muziejus „Alka”

Vytauto Didžiojo karo muziejus nuo 2006 m. sausio 1 d. perduotas Krašto apsaugos ministerijai.

2009 m. įsteigtas naujas nacionalinis muziejus – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

2009 m. atidarytas Lietuvos dailės muziejaus struktūrinis padalinys – Nacionalinė dailės galerija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 469 Lietuvos geologijos muziejus reorganizuotas prijungiant jį prie Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir pakeičiant jo statusą iš respublikinio į žinybinį muziejų – Žemės gelmių informacijos centrą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1438 „Dėl sutikimo reorganizuoti Žemaičių vyskupystės muziejų“, reorganizuotas Žemaičių vyskupystės muziejus jungimo būdu prijungiant jį prie Žemaičių muziejaus „Alka“ kaip struktūrinį padalinį.

Muziejų teisinė bazė

1995 m. birželio 8 d. buvo priimtas pagrindinis Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos muziejų įstatymas, kuris apibūdina Lietuvos muziejų fondą, nustato Lietuvos muziejų sistemą, muziejų steigimo ir likvidavimo tvarką, muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, finansavimą ir valdymą. Gerinant muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę bei užtikrinant muziejų srities teisės aktų tobulinimą, 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Muziejų įstatymo pakeitimą, kuriuo įvestos 5 metų kadencijos nacionalinių ir respublikinių muziejų direktoriams. Tai leis stiprinti muziejaus vadovų atsakomybę už įstaigos tikslų įgyvendinimą, orientuos vadovus į veiklos rezultatus, tuo bus sudarytos sąlygos gerinti valstybinės reikšmės muziejų kolekcijų valdymą bei muziejų teikiamų paslaugų kokybę, jaunus perspektyvius specialistus motyvuos siekti karjeros. Įstatymo pataisomis taip pat įteisinta vyriausiojo fondų saugotojo kaip muziejaus direktoriaus pavaduotojo, vadovaujančio muziejaus rinkinių valdymui (apsaugai, apskaitai ir saugojimui) pareigybė, kurios atsakomybė anksčiau buvo reglamentuota tik kultūros ministro įsakymu. Siekiant įtvirtinti paprastesnį ir aiškesnį sprendimų priėmimą dėl direktoriaus pavaduotojo – vyriausiojo fondų saugotojo skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų savivaldybių muziejuose, bei suderinti šią nuostatą su Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktų nuostatomis ir Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatomis 2016 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Muziejų įstatymo pakeitimą. Taip pat Įstatymas papildytas 71 straipsniu, taip sudarant teisinę galimybę nacionalinio, respublikinio ar savivaldybių muziejaus vadovui suteikti muziejaus emerito vardą didelę profesinę patirtį turinčiam muziejininkui, kuris aktyviai dirbo, kūrė, bet nutraukė darbo sutartį su nacionaliniu, respublikiniu ar savivaldybės muziejumi. Šis straipsnis įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

2005 m. vasario 25 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-66 patvirtintos Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklės (su vėlesniais pakeitimais).

2005 m. gruodžio 16 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-716 patvirtinta nauja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija. Instrukcija nustato muziejinių vertybių ir eksponatų apsaugos, apskaitos, saugojimo, restauravimo ir naudojimo, vertybių komplektavimo ir jų priskyrimo pagrindiniam, pagalbiniam ir mainų fondams tvarką bei sąlygas muziejuose. Joje išsamiai aiškinama muziejaus rinkinio sudėtis, jo sudarymo bei panaudojimo tvarka, eksponatų apsauga, apskaita ir saugojimas, muziejaus darbuotojų, susijusių su rinkinių apsauga, apskaita bei saugojimu, pareigos ir teisės. Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo dabar vadovaujasi muziejų darbuotojai savo kasdieninėje veikloje.

2012 m. birželio 5 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-405 buvo patvirtinti nauji Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatai, kurie nustato kilnojamųjų kultūros vertybių, kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauratorių, konservavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo technologų kvalifikacines kategorijas bei specialybes ir specializacijas, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos sudarymą ir veiklos organizavimą, atestavimo dokumentų priėmimo ir atestavimo tvarką.

2007 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programą. Ši programa parengta siekiant sudaryti sąlygas atnaujinti muziejų infrastruktūrą bei aktyvinti jų veiklą. Programos tikslas - sudaryti sąlygas tinkamam kultūros vertybių kaupimui, saugojimui, tvarkymui, eksponavimui ir apsaugai, visuomenės švietimui. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, programa nustatė uždavinius modernizuoti muziejų materialinę bazę, papildyti muziejų rinkinius naujais eksponatais, restauruoti muziejines vertybes, moderniomis priemonėmis ir technologijomis aktualizuoti šalies kultūros paveldą ir užtikrinti visuomenei galimybę susipažinti su skaitmenintu kultūros paveldu ir informacija apie jį. Pažymėtina, jog priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 94, programa nustojo galioti.

Vykdant valstybės politikos formavimo ir jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontrolės funkcijas muziejų veiklos valdymo srityje, 2015 m. balandžio 16 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-247 patvirtintos Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015-2020 metams. Dokumentą parengė darbo grupė, sudaryta iš Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto ir Lietuvos muziejų atstovų.

Kryptys parengtos vadovaujantis nuostata, kad muziejai yra ne tik atminties išsaugojimo ir tyrimo, bet ir kultūros edukacijos įstaigos, kurių misija susijusi su visuomenės tobulėjimo skatinimu. Todėl pagrindinis šio dokumento strateginis tikslas – siekti gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimo žinių visuomenės plėtros kontekste, gerinant visuomenės kultūrinio raštingumo bei pilietinio ugdymo sąlygas muziejuose, stiprinant muziejų strateginę vadybą, sudarant tinkamas sąlygas juose kaupti, saugoti, restauruoti, tyrinėti ir skleisti paveldo vertybes, formuoti teigiamą muziejų įvaizdį, kelti muziejininko profesijos prestižą, didinant muziejų reikšmę visuomenei.

Kryptyse nustatyta muziejų misija – saugoti, kaupti, tirti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, suprantamai ir patraukliai pristatant jas visuomenei pasitelkiant šiuolaikiškas komunikacijos priemones, formuoti žmogaus istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį laikantis bendradarbiavimo, socialinės atsakomybės, darnos ir kultūrinio atvirumo principų.

Šiuolaikinis muziejus Kryptyse apibrėžiamas kaip mūsų visų moderni, kūrybiška, gyva, atvira, artima, įkvepianti kultūrinio, istorinio, gamtos paveldo puoselėjimo ir pažinimo erdvė, suteikianti galimybę kurti geresnę ateitį.

Dokumente numatytos penkios muziejų plėtros strateginės kryptys:

PIRMOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – kurti muziejuose istorinę savimonę formuojančias, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias bei krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas.

ANTROJI STRATEGINĖ KRYPTIS – stiprinti aktyviais, įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir mokymosi principais pagrįstą edukacinę veiklą muziejuose, kuri sąveikautų su formaliojo ugdymo programomis, neformaliuoju ugdymu, savišvieta, mokymusi visą gyvenimą bei atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius.

TREČIOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – siekti muziejų rinkinių efektyvesnio kaupimo, apskaitos, saugojimo bei sklaidos visuomenei.

KETVIRTOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – didinti muziejų teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų pasiekiamumą, kokybę ir konkurencingumą rinkoje.

PENKTOJI STRATEGINĖ KRYPTIS – skatinti ir planingai įgyvendinti muziejų darbuotojų gebėjimų ugdymą bei kvalifikacijos tobulinimą.

2008 m. rugpjūčio 27 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-429 patvirtinti Muziejų vertinimo nuostatai, kuriais siekiama nustatyti muziejų pasirengimą atlikti steigimo dokumentuose numatytus tikslus ir funkcijas bei teikti kokybiškas paslaugas lankytojams. Muziejų vertinimo tikslai - gerinti muziejų veiklos ir lankytojams teikiamų paslaugų kokybę, orientuojantis į muziejų kaip demokratišką, atvirą, gyvą ir patrauklią kultūros paslaugas teikiančią įstaigą, skatinti „geros praktikos" pavyzdžių pripažinimą, taikymą ir populiarinimą, padedant muziejams efektyviau veikti konkurencijos sąlygomis, gerinti muziejų įvaizdį visuomenėje. Iki 2012 m. muziejų dalyvavimas vertinime buvo savanoriškas ir buvo įvertinti 3 muziejai: Maironio lietuvių literatūros muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus ir Lietuvos jūrų muziejus.

Siekiant užtikrinti muziejų veiklos kokybę bei atlikti sistemingą muziejų vadybos, rinkinių valdymo ir paslaugų lankytojams kokybės lygio nustatymą, 2013 m. spalio 4 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-698 patvirtinti nauji Muziejų veiklos vertinimo nuostatai bei sudaryta vertinimo komisija, kuri kasmet pagal iš anksto tvirtinamą sąrašą atliks Kultūros ministerijos pavaldumo muziejų veiklos vertinimą. 2014 m. buvo atliktas 4 muziejų, kurių savininko tieses ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, veiklos vertinimas (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Žemaičių vyskupystės muziejaus, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus). 2015 m. planuojama įvertinti 5 muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, veiklą.

2008 m. spalio 28 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-508 patvirtinti Ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai. Kultūros ministerijos biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros taryba remia muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektus, skirdama jiems dalinį finansavimą.

Kultūros ministerija su Latvijos ir Estijos kultūros ministerijomis kasmet organizuoja Baltijos muzeologijos vasaros mokyklą (www.bms.edu.lv), kurios tikslas - vystyti ir stiprinti muziejinės minties sklaidą Baltijos šalyse, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant šių šalių muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. Mokykloje dalyvauja po 10 muziejų specialistų iš trijų Baltijos šalių. 2009 m., 2012 m. ir 2015 m. mokykla vyko Lietuvoje, 2004 m. - 2007 m., 2010 m. ir 2013 m. - Latvijoje, 2008 m., 2011 m. ir 2014 m. - Estijoje. 2016 m. Baltijos muzeologijos mokykla vyks Latvijoje.

Baltijos muzeologijos mokykloje jau nagrinėtos šios temos: „Muziejai ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje“ (2004), „Muziejus-paroda-lankytojai“ (2005), „Paveldas muziejuose“ (2006), „Muziejų vadybos muzeologiniai aspektai“ (2007), „Socialinis muziejaus vaidmuo: šventovė ar forumas?“ (2008), „Pokyčių vadyba muziejuose“ (2009), „Nematerialusis paveldas ir muziejai“ (2010), „Muziejų parodos“ (2011), „Muziejų rinkiniai kaip bendravimo su visuomene būdas” (2012), „Paveldas ir bendruomenė. Muziejų vaidmuo“ (2013), „Kaip muziejai bendrauja su savo auditorijomis – matomomis ir nematomomis“ (2014). „Muziejų etika XXI a. kūrybinės ekonomikos kontekste“ (2015), „Inovacijos ir strategijos šiuolaikinio muziejaus veikloje“ (2016).

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 13 straipsnyje numatytos šios Kultūros ministerijos funkcijos:

 1. nustato nacionalinių ir respublikinių muziejų veiklos strategiją, rengia ją įgyvendinančias programas ir teikia jas tvirtinti Vyriausybei ar jos pavedimu kultūros ministrui;
 2. rengia muziejų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia juos Vyriausybei ar kultūros ministrui priimti;
 3. koordinuoja Lietuvos muziejų veiklą, jų dalyvavimą tarpvalstybinėse muziejininkystės programose;
 4. tikrina muziejinių vertybių apsaugą ir apskaitą muziejuose;
 5. finansuoja Lietuvos kultūrai svarbias muziejų veiklos, restauravimo ir mokslinių tyrimų programas;
 6. viešo konkurso būdu skiria nacionalinio arba respublikinio muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina, vadovą ir jį atleidžia;
 7. viešo konkurso būdu skiria nacionalinio arba respublikinio muziejaus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina, direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį fondų saugotoją ir jį atleidžia;
 8. rūpinasi muziejininkų ir restauratorių kvalifikacijos kėlimu;
 9. kultūros ministro įsakymu nustato pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą.

Iki 2012 m. Kultūros ministerija finansavo Lietuvos kultūrai svarbias muziejų veiklos plėtojimo, muziejinių vertybių restauravimo ir mokslinio tyrimo programas. Ministerija nuo 2003 m. iki 2012 m. kasmet skyrė maždaug 400 tūkst. litų nacionalinių ir respublikinių muziejų ekspozicijų papildymui naujais eksponatais, turinčiais lituanistinę, meninę, istorinę bei memorialinę vertę. Apie 25 procentų minėtos sumos (apie 100 tūkst. litų) skiriama Lietuvos dailės muziejaus struktūrinio padalinio Nacionalinės dailės galerijos rinkiniams papildyti, ypatingą dėmesį atkreipiant į Lietuvos dailininkų XX a. paskutiniojo dešimtmečio kūrybą. 2013 m. projektinio finansavimo funkcija buvo perduota Kultūros ministerijos biudžetinei įstaigai – Lietuvos kultūros tarybai.

Įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją, 2009-2011 metais Lietuvos muziejuose, panaudojant Europos Struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, įdiegta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema LIMIS bei vykdyti muziejinių vertybių skaitmeninimo darbai. Muziejų tarybai pritarus, šių projektų įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos dailės muziejus, o priežiūrą atlieka LIMIS Stebėsenos komitetas Kultūros ministerijoje. Pirmajame etape LIMIS sistema buvo įdiegta nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, vėliau prie jos prisijungė savivaldybių ir kiti muziejai, kurie naudoja patvirtintus sistemos standartus.

Muziejų rinkiniai

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2016 m. buvo saugomos 7 286 157 kultūros vertybės - archeologiniu, istoriniu, meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu ir kitais požiūriais vertingi eksponatai. Lyginant su 2015 m. (7 150 956 vertybės), skaičius išaugo beveik 135,2 tūkst. vertybių, t.y. 1,9 proc., o lyginant su 2014 m. – 3,5 proc.

Lankytojai muziejuose

Per 2016 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 3 981 126 lankytojai. Lyginant su 2015 m. (3 896 254 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 2,2 proc., o lyginant su 2014 m. (3 757 133 lankytojai) – 6 proc. Pažymėtina, jog šis skaičius apima pavienius ir organizuotus lankytojus, fondų lankytojus, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojus, dalyvius. 

Metai

Lankytojų skaičius

2008

3 134 711

2009

2 788 188

2010

2 727 437

2011

2 654 681

2012

2 716 404

2013*

3 266 905

2014*

3 757 133

2015*

3 896 254

2016*

3 981 126

* Nuo 2013 metų į bendrą lankytojų skaičių įtraukti ir muziejaus renginių bei fondų lankytojai, dėl to stebimas didesnis prieaugis.

Lankomiausių 2016 metų muziejų penketukas:

 1. Trakų istorijos muziejus – 384 542 lankytojai;
 2. Lietuvos jūrų muziejus – 356 762 lankytojai;
 3. Lietuvos dailės muziejus – 344 180 lankytojų;
 4. Lietuvos nacionalinis muziejus – 254 640 lankytojų;
 5. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 200 706 lankytojai.

Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos muziejuose

2016 m. muziejai surengė 25 080 edukacinių užsiėmimų, kuriuose apsilankė 469 660 lankytojų. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė ir jų lankytojų sulaukė Lietuvos dailės muziejus – 2 421 užsiėmimą, kuriuose dalyvavo 40 233 lankytojai. Lyginant su 2015 m. (22 542 edukaciniai užsiėmimai; 476 725 lankytojų), edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 11,3 proc., tačiau nežymiai sumažėjo juose dalyvaujančiųjų skaičius (1,5 proc.). Tai reiškia, jog edukaciniai užsiėmimai vyksta mažesnėse grupėse.

Metai

Edukacinių užsiėmimų skaičius

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

2004

7589

164 369

2005

8586

184 949

2006

9488

201 456

2007

14 718

246 026

2008

13 306

285 543

2009

11 138

234 863

2010

11 916

255 756

2011

13 375

289 546

2012

13 579

275 806

2013

16 460

360 529

2014

19 376

418 913

2015

22 542

476 725

2016

25 080

469 660

 


VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

1990 m. gruodžio mėn. buvo įkurta Lietuvos restauratorių sąjunga (www.restauratoriusajunga.lt)

1994 m. pabaigoje buvo įkurtas Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyrius (http://network.icom.museum/icom-lithuania)

1995 m. gruodžio mėn. įkurta Lietuvos muziejų asociacija (www.museums.lt)

1998 m. lapkričio mėn. įkurta Lietuvos savivaldybių muziejų direktorių bendrija (Savivaldybių muziejų bendrija) (www.muziejubendrija.lt)

2001 m. prasidėjo magistrinės muziejininkystės studijos Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (www.kf.vu.lt)

NAUDINGOS NUORODOS

www.muziejai.lt

www.emuziejai.lt

www.museums.lt

 

Informaciją parengė

Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyrius

Tel. 2193417, 2193582

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-02