Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimas

2017 – 2020 M. MINĖTINŲ DATŲ SĄRAŠAS

 

2017 m.

Reformacijos sąjūdžiui – 500 m.

Kaziui Bradūnui, poetui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui – 100 m.

Algirdui Juliui Greimui, semiotikui, filosofui – 100 m.

Česlovui Sasnauskui, kompozitoriui – 150 m. 

2018 m.

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 m.

Kazimierui Bizauskui, diplomatui, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarui – 125 m.

Vincui Mykolaičiui-Putinui, poetui, prozininkui, dramaturgui, vertėjui – 125 m.

Vydūnui (Vilhelmui Storostai), filosofui, rašytojui, kultūros veikėjui – 150 m.

Simonui Daukantui, istorikui, rašytojui, tautos švietėjui – 225 m.

Mažosios Lietuvos prisijungimui prie Lietuvos Akto  – 100 m. 

2019 m.

Juozui Naujaliui, kompozitoriui – 150 m.

Augustinui Savickui, tapytojui – 100 m.

Antanui Juškai, kunigui, tautosakininkui, leksikologui – 200 m.

Alfonsui Nykai-Niliūnui (Čipkui), poetui, Nacionalinės kultūros ir meno  premijos laureatui – 100 m.

Pranciškaus Skorinos spaustuvei Vilniuje, pirmajai LDK – 500 m.

Juozapui Čechavičiui, dailininkui, fotografui – 200 m.

Juozui Tumui-Vaižgantui, prozininkui, literatūros istorikui – 150 m.

Eduardui Balsiui, kompozitoriui – 100 m.

Donatui Malinauskui, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m. 

2020 m.

Lietuvos Steigiamajam Seimui – 100 m.

Julijai Beniuševičiūtei Žymantienei Žemaitei, prozininkei, dramaturgei – 175 m.

Žygimantui Augustui, Lietuvos DK ir Lenkijos karaliui – 500 m.

Barborai Radvilaitei –  LDK didikei, Lenkijos karalienei, Žygimanto Augusto žmonai – 500 m.

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui – 100 m.

Lietuvos metraščiui (Bychovco kronikai) – 500 m.

Jonui Smilgevičiui, publicistui, 1918 m. vasario 16 d.Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m.

 

Dalyvaujant valstybės politikos įgyvendinime istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo srityje ir skatinant Lietuvos Respublikos piliečių sąmoningą kultūrinės tapatybės kūrimą, taip pat ugdant pagarbą valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai, lituanistikos tradicijoms ir paveldui, plėtojant įvairių sričių sinergiją bei puoselėjant kūrybiškumą:

Veikla vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus bei atsižvelgiant į komisijų rekomendacijas.

Programų finansavimas Kultūros ministerijos biudžeto lėšomis atliekamas vadovaujantis patvirtintomis dalinio finansavimo taisyklėmis ir vykdant viešuosius pirkimus.

Konkurso būdu Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojami projektai pagal programą ,,Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“, daugiau informacijos www.ltkt.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-04