Raštu pateiktos pastabos dėl Kultūros paveldo apsaugos pertvarkos metmenų

Čia pateikiamos visos iki 2018-06-26 (imtinai) raštu ar el. paštu pateiktos pastabos dėl Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų. Jos išdėstytos chronologine tvarka (pagal gavimo dieną).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10