Kultūros statistika

Europos muziejų statistika (EGMUS - The European Group on Museum Statistics)

Muziejų veiklos statistinių rodiklių informacinė sistema

Muziejų veiklos 2013 m. apžvalga

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-907 „Dėl muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos patvirtinimo“

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos forma

Muziejų veiklos metinės statistinės ataskaitos formos pildymo paaiškinimai

2015 m. muziejų statistika

2014 m. muziejų statistika

2013 m. muziejų statistika

2012 m. muziejų statistika

2011 m. muziejų statistika

2010 m. muziejų statistika

2009 m. muziejų statistika

2008 m. muziejų statistika

Muziejų rinkiniai

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2014 m. buvo saugomos 7 038 477 kultūros vertybės - archeologiniu, istoriniu, meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu ir kitais požiūriais vertingi eksponatai. Lyginant su 2013 m. (6 827 379 vertybės), skaičius išaugo beveik 211,1 tūkst. vertybių, t.y. 3,1 proc., o lyginant su 2012 m. – 5,4 proc.

Lankytojai muziejuose

Per 2014 metus Lietuvos muziejuose apsilankė 3 757 133 lankytojai. Lyginant su 2013 m. (3 266 905 lankytojai) apsilankymų skaičius išaugo 15 proc. Pažymėtina, jog šis skaičius apima pavienius ir organizuotus lankytojus, fondų lankytojus, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojus, dalyvius. 

Metai

Lankytojų skaičius

2008

3 134 711

2009

2 788 188

2010

2 727 437

2011

2 654 681

2012

2 716 404

2013*

3 266 905

2014*

3 757 133

* Nuo 2013 metų į bendrą lankytojų skaičių įtraukti ir muziejaus renginių bei fondų lankytojai, dėl to stebimas didesnis prieaugis.

Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos muziejuose

2014 m. muziejai surengė 19 376 edukacinius užsiėmimus, kuriuose apsilankė 418 913 lankytojai. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė Lietuvos dailės muziejus – 1 550, tačiau didžiausias edukacinių užsiėmimų lankytojų skaičius – Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (32 027). Lyginant su 2013 m., edukacinių užsiėmimų skaičius muziejuose padidėjo 17,7 proc., o edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius padidėjo 16,2 proc. Lyginant su 2012 m., skaičiai dar įspūdingesni: edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius išaugo 52 proc., o edukacinių užsiėmimų skaičius išaugo 43 proc. Taip pat pažymėtina, jog edukacinių užsiėmimų temų skaičius išaugo 14 proc.

Metai

Edukacinių užsiėmimų skaičius

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

2004

7589

164 369

2005

8586

184 949

2006

9488

201 456

2007

14 718

246 026

2008

13 306

285 543

2009

11 138

234 863

2010

11 916

255 756

2011

13 375

289 546

2012

13 579

275 806

2013

16 460

360 529

2014

19 376

418 913

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-05-25