Paslaugos teikėjams

Kultūros paso paslaugų atranka

Kultūros ir meno paslaugos, kurios atitinka nustatytus kriterijus, sudaro Kultūros paso paslaugų rinkinį, kurių pagalba Lietuvos mokiniai ugdosi kultūros pažinimo įpročius ir plečia savo kultūros patirtį.

Kultūros paso paslaugos turi atitikti šiuos kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus:

  1. paslauga yra aukštos meninės ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo aukštos kokybės komunikavimo forma;
  2. paslaugos turinys yra aktualus mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs / interaktyvūs metodai;
  3. paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą;
  4. paslauga stiprina kultūrinį identitetą ir sąmoningumą;
  5. paslauga mokiniams bus teikiama metus ar ilgiau;
  6. paslauga pritaikyta tikslinei mokinių amžiaus grupei;
  7. paslaugos teikėjai atsižvelgia ir siekia užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalyvavimą.

Kultūros paso paslaugos viešai skelbiamos ir jų užsakymas vykdomas švietimo portale E.mokykla.

Kultūros paso paslaugų atranką koordinuoja Kultūros ministerija. Informacija apie kultūros paso paslaugų atranką skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Kultūros paso paslaugų atitikimą kriterijams vertina Kultūros paso ekspertų komisija, kuri sudaroma pariteto principu iš Kultūros ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotų atstovų.

Kultūros paso paslaugų atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla.

 

Kitas kvietimas teikti paraiškas Kultūros paso paslaugų rinkiniui, kuriose siūlomos paslaugos skirtos visų Lietuvos mokinių amžių grupėms, planuojamas 2018 m. gruodžio mėn.

Jei norite gauti el. paštu informaciją apie paskelbtą kvietimą, prašome savo kontaktus atsiųsti el. paštu kulturospasas@lrkm.lt.

 

Platesnė informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 m. tvarkos aprašas

Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašas

arba

El. paštu kulturospasas@lrkm.lt

Tel.: 8 608 45 502

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-26