Mokykloms, mokytojams, mokiniams

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn. kultūros pasas skirtas tik pradinių klasių mokiniams, kai kiekvienam pradinukui skiriami 5 eurai.

Nuo 2019 m. kultūros pasas skirtas visiems Lietuvos mokiniams ir kiekvienam mokiniui skiriama 15 eurų kalendoriniams metams.

Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir mokiniams bus skelbiamas švietimo portalo neformalaus vaikų švietimo srityje http://kulturospasas.emokykla.lt

Į kiekvienos mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programą, bendrąjį paštą, išsiunčiama registracijos prie Kultūros paso paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemos duomenys.

Už mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, paslaugų pasirinkimo koordinavimą yra atsakinga Mokykla, kuri paskiria kultūros paso paslaugų koordinatorių (toliau Koordinatorius) ir persiunčia jam registracijos prie Paslaugų sistemos duomenis. Koordinatorius turi užsiregistruoti Paslaugų sistemoje ir tokiu būdu įgyja teisę rezervuoti bei užsakyti Paslaugas savo mokyklos mokiniams bei lydintiems asmenims.

Paslaugų finansavimo ir administravimo funkcijas atlieka Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) kartu su Švietimo informacinių technologijų centru, kuris administruoja švietimo portalą www.emokykla.lt.

Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašą, kuris nustato 2018 metų Kultūros paso paslaugų, skirtų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas, pasirinkimo, užsakymo ir atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas tvarką, rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eb1a7370a69411e8acb39f2e6db7935b

Papildoma informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 m. tvarkos aprašas

Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašas

Švietimo portalas https://www.emokykla.lt/neformalus/pradzia

Kilus techniniams klausimams rašykite administrator@portalas.emokykla.lt, kitais klausimais kreipkitės į LMNŠC tel.: 8 614 44 625.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-10