Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programa

Kultūros ministerijos priemonių valdymo komitetuose aptarta ir Kultūros ministro įsakymu patvirtinta Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programa, orientuota į  vertingiausių bei didžiausią pritaikymo visuomenei potencialą turinčių kultūros paveldo ir kultūros infrastruktūros objektų aktualizavimą.

„Įgyvendinant programą siekiama pritaikyti kultūros objektus šiuolaikinės visuomenės kultūrinėms, socialinėms ir ekonominėms reikmėms, užtikrinant kuo įvairesnių visuomenės grupių ir kuo didesnės visuomenės dalies dalyvavimą kultūros objektuose organizuojamose veiklose, efektyviai naudojant kultūros objektų tinklo resursus ir skatinant bendradarbiavimą tarp kultūros objektuose įsikūrusių įstaigų Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu“, - sako kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Programos 1 ir 2 prieduose patvirtinti kultūros paveldo ir kultūros infrastruktūros objektai, kurie galės būti atrenkami valstybės planavimo būdu. Šių objektų valdytojai artimiausiu metu bus kviečiami pateikti Kultūros ministerijai pagal Programos 3 priede numatytas metodines rekomendacijas parengtą kultūros rinkodaros planą ir kultūros veiklos pokyčiui būtiną investicijų poreikį. Atlikusi investicijų efektyvumo vertinimą, atsižvelgiant į finansavimo poreikį ir turimus resursus, Kultūros ministerija sudarys prioritetinius kultūros objektų, kurių investiciniai projektai galės būti finansuojami 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, sąrašus.

Iki šių metų pabaigos ministerija taip pat planuoja rengti konsultacijas ir pasitarimus objektų valdytojams metodiniais, finansų, veiklos rodiklių pagrindimo ir kitais projektų rengimo klausimais.

Kviečiame susipažinti su dokumentu:

KULTŪROS OBJEKTŲ AKTUALIZAVIMO 2014-2020 METŲ PROGRAMA

Kultūros paveldo objektai, galimi finansuoti atrenkant valstybės planavimo būdu (I priedas)

Kultūros infrastruktūros objektai galimi finansuoti atrenkant valstybės planavimo būdu (II priedas)

Kultūros rinkodaros metodinės rekomendacijos (III priedas)

Investicijų poreikio pateikimo lentelė

KULTŪROS OBJEKTŲ AKTUALIZAVIMO PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-08