Kinas

INFORMACIJA APIE KINO PROJEKTŲ FINANSAVIMĄ

 

1. Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklės

Finansuojami šių kategorijų projektai:

1. vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
2. vaidybinio trumpametražio filmo gamyba;
3. dokumentinio ilgametražio filmo gamyba;
4. dokumentinio trumpametražio filmo gamyba;
5. animacinio ilgametražio filmo gamyba;
6. animacinio trumpametražio filmo gamyba;
7. pirmojo trumpametražio filmo gamyba;
8. debiutinio filmo gamyba;
9. mikrobiudžeto vaidybinio ilgametražio filmo gamyba;
10. televizinės meninės dokumentikos gamyba;
11. interaktyvaus projekto parengiamieji darbai ir gamyba;
12. mažumos bendra gamyba;
13. tęstinės gamybos statusą turinčio filmo gamyba;
14. filmo parengiamieji darbai.

 

2. Kino sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklės

Finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos profesionaliojo kino meno sklaidai užsienyje. Finansavimas neskiriamas televizijos programų, smurtinių ir pornografinių filmų sklaidai.

 

3. KRF lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Finansuojama veikla - Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje:
1.  kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai;
2.  leidiniai, pristatantys kino meno raidą (knygos, monografijos, albumai, žurnalai);
3.  informacijos apie kino meną kaupimas ir sklaida, profesionalios kritinės, analitinės refleksijos straipsniai spaudoje ir internete.

 

4. Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos aprašas


Finansuojami kūrybinės veiklos projektai, skirti:
1. garsinių ir skaitmeninių knygų leidybai, taip pat knygų, katalogų ir kitų informacinių leidinių apie Lietuvos kultūros raidai svarbius menininkus leidybai CD, DVD ir kitose laikmenose, įskaitant viešą paskelbimą internete;
2. koncertų, spektaklių, konkursų, dailės ir kitų kūrinių parodų ar kitų viešo kūrinių rodymo renginių, kuriais ugdoma pagarba autorių teisėms ir gretutinėms teisėms bei skatinama šių teisių apsauga, organizavimui;
3. jaunųjų autorių ir atlikėjų kūrybinio meistriškumo skatinimo, taip pat vaikų kūrybinio ugdymo stovyklų, konkursų ir kitų kūrybinę veiklą skatinančių renginių organizavimui, taip pat dalyvavimui tarptautiniuose autorių ir atlikėjų kūrybinio meistriškumo konkursuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31