Renaldas Augustinavičius

Kultūros viceministro veiklos sritys – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre, apsaugos bei kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir įvežimo į Lietuvos Respubliką, neteisėtai išvežtų iš užsienio kultūros objektų grąžinimo, saugomų teritorijų, kurių direkcijų steigėja yra Kultūros ministerija, apsaugos bei kultūros paveldo skaitmeninimo valstybės politikos (įskaitant kultūros paveldo pažinimą regionuose) koordinavimas, taip pat Kultūros ministerijai priskirtų funkcijų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos bei Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimu, kontrolė ir koordinavimas bei įstaigų prie ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklos koordinavimas ir kontroliavimas.

J.Basanavičiaus g. 5,
Vilnius LT-01118
 
Tel. (8~5) 219 3400
Faks. (8~5) 262 3120
El. paštas: renaldas.augustinavičius@lrkm.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-09