Renaldas Augustinavičius

Renaldas Augustinavičius

Viceministras

Kultūros viceministro veiklos sritys – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, kilnojamųjų kultūros vertybių, registruotų Kultūros vertybių registre, apsaugos bei kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir įvežimo į Lietuvos Respubliką, neteisėtai išvežtų iš užsienio kultūros objektų grąžinimo, saugomų teritorijų, kurių direkcijų steigėja yra Kultūros ministerija, apsaugos bei kultūros paveldo skaitmeninimo valstybės politikos (įskaitant kultūros paveldo pažinimą regionuose) koordinavimas, taip pat Kultūros ministerijai priskirtų funkcijų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos bei Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimu, kontrolė ir koordinavimas bei įstaigų prie ministerijos pagal atitinkamai priskirtas sritis veiklos koordinavimas ir kontroliavimas.

 

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data, vieta                                1979 m., Mažeikiai, Lietuva

 

Išsilavinimas

2011-2013 m.                                        Archeologijos magistrantūros studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete

1997-2001 m.                                        Archeologijos bakalauro studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete

 

Darbo patirtis

Nuo 2017 m.                                         Lietuvos Respublikos kultūros viceministras

2006-2016 m.                                        Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius

Nuo 2007 m.                                         Vilniaus universiteto dėstytojas

2002-2006 m.                                       Kultūros paveldo centro Archeologinio paveldo instituto vyresnysis archeologas

 

Kalbos                                                  Lietuvių (gimtoji), anglų, prancūzų, rusų

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-27