Vidaus audito ataskaitų santraukos

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-10-15 vidaus audito ataskaita Nr. VA-5 „Rizikų valdymas organizuojant 2018 m. dainų šventę Lietuvos nacionaliniame kultūros centre“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-09-28 vidaus audito ataskaita Nr. VA-4 ,,Kultūros ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos vertinimas optimalaus išteklių naudojimo požiūriu“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-04-20 vidaus audito ataskaita Nr. VA-2 „Kultūros ministerijai pavaldžių direkcijų (Trakų istorinio nacionalinio parko, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato) veiklos apžvalga resursų optimizavimo ir funkcijų integravimo galimybių vertinimo požiūriu“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-04-24 vidaus audito ataskaita Nr. VA-3 „Biudžetinės įstaigos Lietuvos kultūros institutas veiklos vertinimas“

Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018-01-15 vidaus audito ataskaita Nr. VA-1 „Lietuvos liaudies buities muziejaus veiklos, turto panaudojimo vertinimas“

Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017-10-03 vidaus audito ataskaita Nr. VA-10 „Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklos vertinimas vidaus kontrolės požiūriu“

Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017-08-30 vidaus audito ataskaita Nr. VA-9 „Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklos vertinimas“

Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017-08-01 vidaus audito ataskaita Nr. VA-8 „Viešosios informacijos rengėjų projektams skirtų valstybės biudžeto lėšų administravimas ir vidaus kontrolė viešojoje įstaigoje „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“

Kultūros ministerijos Vidaus audito skyriaus 2017-07-07 vidaus audito ataskaita Nr. VA-7 ,,Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklos vertinimas“

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-08