Komisijos ir darbo grupės

Dokumentų dėl Kauno modernizmo architektūros įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą parengimo darbo grupė

Darbo grupė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir jos sekretoriato nuostatų pakeitimo projektui parengti

Darbo grupė UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimui užtikrinti

Darbo grupė dėl Lietuvos kultūros instituto vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo

2018 m. Kultūros paso ekspertų komisija

Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso komisija

Darbo grupė dėl ugdymo kultūra ir menu priemonių sukūrimo

Darbo grupė pasiūlymams dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo

Kultūros ministerijos terminijos komisija

Darbo grupė valstybės paramos žiniasklaidai modeliams aptarti

Darbo grupė pasiūlymams dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo parengti

Dėl darbo grupės sudarymo valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkos veiksmams užtikrinti

Kultūros ministerijos ekspertų komisijos

Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija

LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ KOMISIJA  VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 M.

Priemonės „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ valdymo komitetas

Priemonės „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ valdymo komitetas

Projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupė

Kultūros paveldo fondo priežiūros komitetas

Kultūros paveldo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupė

Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisija

Kultūros atašė veiklos koordinavimo darbo grupė

Darbo grupė nemokamo muziejų lankymo modeliui parengti

Darbo grupė nacionalinei muziejų koncepcijai pagal darnios plėtros principus parengti

Darbo grupė mokyklų bibliotekų plėtros gairių projektui parengti

Lietuvos žydų (litvakų) paveldo aktualizavimo kompleksinių klausimų nagrinėjimo darbo grupė

Darbo grupė kultūros paso koncepcijai ir jo įgyvendinimo modeliui parengti

Darbo grupės kultūros paso koncepcijai parengti rezultatas

Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų ir ekspertų komisijų ir institucijų pertvarkos ir optimizavimo, siekiant jų subalansavimo ir procesų savireguliacijos, darbo grupė

Darbo grupės rezultatas

Darbo grupė pasiūlymams dėl Sapiegų rūmų, esančių Vilniaus m. sav., Vilniaus m., L. Sapiegos g. 13, pritaikymo kultūros reikmėms suformuoti

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisija

Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos ekspertų komisija

Bronio Savukyno premijos skyrimo komisija

Kūrybinės veiklos programos ekspertų komisija

Kompensavimo už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisija

Kultūros ministerijos strateginio planavimo grupė

Kultūros ministerijos viešojo valdymo tobulinimo grupė

"Lietuvos kino" likvidavimo darbo grupė

DARBO GRUPĖS DĖL UAB „LIETUVOS KINAS“ LIKVIDAVIMO  VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 M.

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-11