Kultūrinės edukacijos taryba

Tarybos sudėtis:
1.    Jūratė Vilūnaitė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Vilniaus kolegijos scenos kalbos ir vaidybos lektorė, aktorė (Tarybos pirmininkė);
2.    Vida Gražienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės vadovė (Tarybos pirmininkės pavaduotoja);
3.    doc. dr. Irena Alperytė – Kultūros vadybininkų asociacijos narė,  Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros docentė;
4.    Rosita Marija Balčienė – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos viceprezidentė;
5.    Jurgita Juodišiūtė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;
6.    Rūta Kačkutė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė;
7.    Asta Karaliūtė Bredelienė – Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;
8.    doc. Žydronė Kolevinskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupės vadovė;
9.    Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
10.    Antanas Mikalauskas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas;
11.    Tomas Putys – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas;
12.    Ieva Skaržinskaitė – Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus pavaduotoja.

Tarybos funkcijos:
1.    nagrinėja klausimus, susijusius su kultūrinės edukacijos procesais Lietuvoje, ir užsienio patirtį aktualiausiomis kultūrinės edukacijos politikos problemomis formaliojo, neformaliojo ugdymo, socialinės atskirties grupių ir Lietuvos regionų kultūrinės edukacijos srityse;
2.    teikia pasiūlymus ir išvadas dėl kultūrinės edukacijos sritį reglamentuojančių ar turinčių įtaką kultūrinės edukacijos procesams įstatymų bei kitų teisės aktų poreikio ir galiojančių teisės aktų tobulinimo;
3.    nagrinėja klausimus, susijusius su profesionalaus ir neprofesionalaus meno, paveldo įstaigų, muziejų ir bibliotekų ugdymo kultūra ir menu bei kultūrinės edukacijos paslaugomis ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
4.    teisės aktų numatytais atvejais teikia pasiūlymus dėl premijų, apdovanojimų ir (ar) padėkos raštų skyrimo kultūrinės edukacijos srityje;
5.    svarsto kultūrinės edukacijos prioritetus, jų kriterijus, plėtros klausimus;
6.    svarsto kitus klausimus, susijusius su kultūrine edukacija.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-31