Literatūros taryba

Patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-807

Pirmininkė: Aušrinė Žilinskienė – Lietuvos kultūros instituto direktorė;
Rūta Elijošaitytė – Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos pirmininkė;
Loreta Jakonytė-Kvedarienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;
Antanas A. Jonynas – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas;
Sigitas Ladukas – Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos prezidentas;
Rasa Matulevičienė – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė;
Dainora Pociūtė-Abukevičienė – Vilniaus universiteto Senato pirmininkė, Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja;
Kęstutis Urba – Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas;
Elona Varnauskienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, Vilniaus universiteto bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėja;
Gytis Vaškelis – Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos prezidentas;
Saulius Žukas – Lietuvos leidėjų asociacijos valdybos narys, leidyklos „Baltų lankų leidyba“ vadovas.

 

Taryba sudaryta trejiems metams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-30