Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba

Patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. ĮV-370

Pirmininkas: dr. Romas Jarockis – kultūros viceministras;
Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos viceprezidentas;
Danutė Mukienė – Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja;
Simonas Razgus – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Struktūrinių fondų administravimo skyriaus vedėjas;
Deivydas Rimkevičius – Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos narys;
Eugenijus Stratilatovas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius;
Laimutis Telksnys – Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Atpažinimo procesų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;
Andrius Zilnys – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Stanislovas Žurauskas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-30