Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba

Patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. birželio 14 d. Nr. įsakymu ĮV-413

Ingrida Veliutė – kultūros viceministrė, tarybos pirmininkė;

Giedrė Čistovienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė;

Ramojus Kraujelis – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ bažnyčių koordinatorius;

Linda Kreimerytė – Informacinės visuomenės plėtros komiteto Struktūrinių fondų metodinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

Juozas Markauskas – Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos viceprezidentas;

Danutė Mukienė – Lietuvos dailės muziejaus Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja;                                              

Adolfas Laimutis Telksnys – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto profesorius, afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas;

Dalia Vasiliūnienė – Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė;

Stanislovas Žurauskas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus patarėjas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-17