Kultūros ministerijos ekspertų komisijos.

ETNINĖS KULTŪROS EKSPERTŲ KOMISIJA

Elvyda Lazauskaitė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja;
Saulė Matulevičienė – Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros lektorė;
Bronė Stundžienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vadovė;
Žilvytis Šaknys – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;
Vida Šatkauskienė – Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja;
Vykintas Vaitkevičius – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas;
Daiva Vyčinienė – Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja.

VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINĖS EDUKACIJOS EKSPERTŲ KOMISIJA

Violeta Jasevičiūtė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Švietimo skyriaus vedėja;
Nideta Jarockienė – Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja;
Dalia Šiaulytienė –  Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Alma Jasiulionienė – „Lėlės“ ir Oskaro Koršunovo teatrų literatūros skyrių vedėja;
Jolanta Germanavičiūtė – „Forum Cinemas“ rinkodaros vadybininkė;
Kazys Rimtas Tarabilda – Dizaino mokymo centro piešimo dėstytojas.

KNYGOS MENO EKSPERTŲ KOMISIJA

Ieva Babilaitė – grafikė, iliustratorė, Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos narė;
Jolita Liškevičienė -  menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
Audrius Klimas – Vilniaus dailės akademijos rektorius, Grafinio dizaino katedros profesorius;
Marija Marcelionyte-Paliukė – Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros vedėja;
Kazimieras Paškauskas - Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos narys, grafikas;
Cezar Poliakevič – Vilniaus knygrišių gildijos narys;
Raimundas Savukynas -  UAB ,,Spaudos kontūrai“ direktorius.

MUZIEJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

Marius Jurgutis – informacinių technologijų ekspertas;
Dr. Nelija Kostinienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukatore – metodininkė;
Irena Senulienė – Trakų istorijos muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja;
Dr. Jūratė Senvaitienė – P.Gudyno restauravimo centro vadovė, restauravimo technologė chemikė – ekspertė;
Eugenijus Stratilatovas – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius;
Ėrika Striškienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja;
Olga Žalienė – Lietuvos jūrų muziejaus direktorė;

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSIPAREIGOJIMO DĖL LAIKINAI ĮVEŽAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ UŽSIENIO VALSTYBIŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TAIKYMO EKSPERTŲ KOMISIJA

Audronė Arulienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio vedėja;
Gintarė Bertauskienė – Kultūros ministerijos Personalo skyriaus vedėja;
Viktoras Domarkas – Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Gražina Drėmaitė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė;
Gražina Gleiznienė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorės pavaduotoja restauravimui;
Viktoras Liutkus – dailėtyrininkas;
Algirdas Plioplys – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Tomas Ulpis – Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas.

PROFESIONALAUS TEATRO MENO KŪRĖJŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA

Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė – menotyrininkė;
Silvija Čižaitė-Rudokienė – šokio kritikė;
Audronė Girdzijauskaitė – teatrologė;
Veronika Janatjeva – muzikologė;
Jurgita Staniškytė – teatrologė;
Kristina Steiblytė – teatrologė;
Rasa Vasinauskaitė – teatrologė;
Dalia Zykuvienė – aktorė;
Audronė Žiūraitytė – muzikologė.

DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS LIETUVIŲ AUTORIŲ SCENOS MENO KŪRINIŲ KONKURSO KOMISIJA

Gintaras Grajauskas – Klaipėdos dramos teatro Literatūrinės dalies vedėjas;
Viktorija Ivanova – Lietuvos nacionalinio dramos teatro kultūros projektų vadybininkė;
Vita Šiaučiūnaitė – Juozo Miltinio dramos teatro aktorė;
Julijus Lozoraitis – Lietuvos rusų dramos teatro Literatūrinės dalies vedėjas;
Juozas Marcinkevičius – Vilniaus teatro „Lėlė“ vadovas;
Algimantas Pociūnas – režisierius, teatro aktorius;
Regina Svirskienė – Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
Remigijus Vilkaitis – teatro aktorius;
Andrius Žiurauskas – Kauno valstybinio lėlių teatro režisierius ir aktorius.

BRONIO SAVUKYNO PREMIJOS SKYRIMO KOMISIJA

Donata Mitaitė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovė;
Jurgita Mikutytė – Lietuvių PEN centro narė;
Marius Burokas – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys;
Kornelijus Platelis – Lietuvos rašytojų sąjungos narys;
Leonidas Melnikas – Lietuvos muzikų sąjungos narys.

KOMISIJA JONO BASANAVIČIAUS PAMINKLO VIETOS VILNIUJE PARINKIMO IR PASTATYMO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI

Šarūnas Birutis – kultūros ministras, komisijos pirmininkas
Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininko pavaduotojas;
Artūras Blotnys – Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento direktorius;
Gražina Drėmaitė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;
Asta Junevičienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė;
Faustas Latėnas – Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai;
Petras Mazuras – Vilniaus dailės akademijos Skulptūros katedros vedėjas;
Rimantas Miknys – Lietuvos istorijos instituto direktorius;
Albinas Kuncevičius – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas;
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė ;
Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė.

LIETUVOS KULTŪRAI IR ISTORIJAI NUSIPELNIUSIŲ ASMENYBIŲ ATMINIMO ĮPRASMINIMO KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras (komisijos pirmininkas);
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė (komisijos pirmininko pavaduotoja);
Lolita Bytautaitė – VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija” prodiuserė;
Jonas Vytautas Bruveris – muzikologas;
Aušra Martišiūtė-Linartienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
Jolanta Meiduvienė – Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
Kornelijus Platelis – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas;
Aivas Ragauskas – Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir plėtros prorektorius;
Ona Šaltytė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės– kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėja;
Lolita Valužienė – Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė;
Danutė Zovienė – VšĮ Dailininkų sąjungos leidyklos direktorė.

REFORMACIJOS METŲ MINĖJIMO KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras (Komisijos pirmininkas);
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);
Grasilda Blažienė – Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė;
Donatas Balčiauskas – Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas;
Jovita Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti Kultūros skyriaus vedėjo pareigas;
Rimantas Jokimaitis – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Deimantas Karvelis – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto prodekanas;
Sigitas Kregždė – Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos garbės pirmininkas;
Ingė Lukšaitė – Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja;
Sigitas Narbutas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius;
Dainora Pociūtė-Abukevičienė – Vilniaus universiteto Senato pirmininkė, Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja;
Mindaugas Sabutis – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos pirmininkas;
Juozas Sabolius – viešosios įstaigos ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija” prodiuseris;
Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė;
Tomas Šernas – Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas;
Rimantas Žirgulis – Kėdainių krašto muziejaus direktorius.

VILNIAUS ISTORINIO CENTRO, ĮRAŠYTO Į UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠĄ, IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS IŠSAUGOJIMO IR TAUSOJAMOJO NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininkas;
Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja);
Asta Baškauskaitė – Senamiesčio bendruomenės asociacijos pirmininkė;
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
Rėda Brandišauskienė – Užupio bendruomenės administratorė (pirmininkė);
Emilija Bugailiškienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyresnioji specialistė;
Darius Daunoras – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Gražvydas Jakubauskas – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius;
Asta Junevičienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė;
Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjas;
Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Arūnas Paslaitis – architektas, nepriklausomas ekspertas;
Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;
Gediminas Rutkauskas – viešosios įstaigos ,,Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ direktorius;
Egidijus Skrodenis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

PRIEŽIŪROS KOMISIJA VILNIAUS KALNŲ PARKO TERITORIJOS TVARKYBOS IR JOS PRITAIKYMO LANKYMUI ATLIEKAMIEMS VEIKSMAMS KOORDINUOTI

Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininkas;
Laimonas Ubavičius – Kultūros ministerijos kancleris, komisijos pirmininko pavaduotojas;
Rūta Baškytė – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotoja;
Kristina Bavėjan – Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė;
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
Arvydas Darulis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Vaiva Deveikienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja;
Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja;
Antanina Jarukaitienė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos Rezervato priežiūros skyriaus vedėja;
Audronė Kasperavičienė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė;
Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjas;
Antanas Mikalauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas;
Ramunė Zabulienė – kultūros ministro patarėja.

KŪRYBINĖS VEIKLOS, AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS PROGRAMOS EKSPERTŲ KOMISIJA

Arnas Neverauskas – kultūros viceministras, komisijos pirmininkas;
Daiva Daugirdienė – vertėja, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė;
Janina Krušinskaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyriaus patarėja;
Vytautas Lebednykas – leidybinės ir atlikėjų prodiusavimo kompanijos UAB “Promostar” atstovas, teisininkas;
Gytis Lukšas – kino režisierius, Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas;
Jonas Staselis - spaudos fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys;
Vytautas Tumėnas - humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys;
Dalia Vencevičienė – kultūros ministro patarėja.

Komisijos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos ekspertų grupė:

Ramūnas Birštonas - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto direktorius, advokatų kontoros “Tark Grunte Sutkiene” advokatas;
Andrius Iškauskas – advokatas, advokatų kontoros “AAA Law” partneris;
Mantas Janavičius – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginių projektų plėtros skyriaus projektų vadovas;
Mantas Rimkevičius – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius, advokatų kontoros “Valiunas Ellex” Intelektinės nuosavybės, žiniasklaidos ir privatumo pogrupio asocijuotasis teisininkas;
Birutė Strimaitytė – advokatų B. Strimaitytės, M. Bartaševičiūtės ir partnerių kontoros advokatė;
Jūratė Usonienė - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesorė, advokatų kontoros “IP forma” advokatė;
Ramunė Zabulienė – kultūros ministro patarėja.

VYDŪNO 150-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininkas;
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Vacys Bagdonavičius – Vydūno draugijos garbės pirmininkas;
Lolita Bytautaitė – VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" prodiuserė;
Kun. Miroslav Danys – Vydūno draugijos garbės narys (gyv. Vokietijos Respublikoje);
Viktorija Daujotytė-Pakerienė – literatūrologė, literatūros kritikė;
Arvydas Girdzijauskas – VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra“ direktorius;
Vytautas Grubliauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras;
Kęstutis Kaminskas – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas;
Domas Kaunas – Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas;
Virginijus Komskis – Pagėgių savivaldybės meras;
Aušra Martišiūtė-Linartienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
Silva Pocytė – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto BRIAI direktorė;
Nida Poderienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus specialistė;
Gitana Skripkaitė – Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamento Projektų valdymo skyriaus vedėja;
Tomas Stanikas – Vydūno draugijos pirmininkas;
Rita Tarvydienė – Šilutės rajono savivaldybės Kintų Vydūno kultūros centro direktorė.

ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMO IR PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2014-2022 METAIS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Šarūnas Birutis – kultūros ministras, komisijos pirmininkas, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla;
Gintaras Grušas – Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, komisijos pirmininkas, nagrinėjant klausimus, susijusius su Katalikų Bažnyčios veikla;
Gediminas Miškinis – Ūkio ministerijos kancleris, komisijos pirmininko pavaduotojas, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla;
Jonas Ačas – Žemaičių Kalvarijos šventovės ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos rektorius;
Evaldas Alūza – Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris;
Rasuolė Andrulienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo plėtros skyriaus vedėja;
Linas Baltrušaitis – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris;
Vincas Baublys – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas;
Juozas Gedvilas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja;
Elvinas Jankevičius – vidaus reikalų viceministras;
Gediminas Jankūnas – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas;
Linas Jonauskas – aplinkos viceministras;
Mykolas Juozapavičius – Vilniaus arkivyskupijos ekonomas;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Julius Ratkus – Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėjas religijų klausimais;
Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė;
Lionginas Virbalas – Kauno arkivyskupas metropolitas;
Edmundas Žilevičius – finansų viceministras;
Algis Žvaliauskas – susisiekimo viceministras.

ATMINTINŲ DIENŲ IR ISTORINIŲ DATŲ MINĖJIMO EKSPERTŲ KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras (komisijos pirmininkas);
Ona Šaltytė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);
Gintarė Jakubonienė – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktorė;
Jolanta Meiduvienė – Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė;
Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų  ir rankraščių skyriaus vedėja;
Gintautas Surgailis – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslo instituto direktorius;
Patricija Survilo  – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto departamento, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
Salvina Taukinaitienė – Krašto apsaugos ministerijos protokolo skyriaus vedėja;
Ingrida Vilkienė – Tarptautinės  komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato Švietimo programų koordinatorė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-07