Kultūros ministerijos ekspertų komisijos.

ETNINĖS KULTŪROS EKSPERTŲ KOMISIJA

Elvyda Lazauskaitė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja;
Saulė Matulevičienė – Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros lektorė;
Bronė Stundžienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vadovė;
Žilvytis Šaknys – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;
Vida Šatkauskienė – Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja;
Vykintas Vaitkevičius – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas;
Daiva Vyčinienė – Lietuvos teatro ir muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja.

VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINĖS EDUKACIJOS EKSPERTŲ KOMISIJA

Violeta Jasevičiūtė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Švietimo skyriaus vedėja;
Nideta Jarockienė – Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja;
Dalia Šiaulytienė –  Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Alma Jasiulionienė – „Lėlės“ ir Oskaro Koršunovo teatrų literatūros skyrių vedėja;
Jolanta Germanavičiūtė – „Forum Cinemas“ rinkodaros vadybininkė;
Kazys Rimtas Tarabilda – Dizaino mokymo centro piešimo dėstytojas.

KNYGOS MENO EKSPERTŲ KOMISIJA

Ieva Babilaitė – grafikė, iliustratorė, Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos narė;
Jolita Liškevičienė -  menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
Audrius Klimas – Vilniaus dailės akademijos rektorius, Grafinio dizaino katedros profesorius;
Marija Marcelionyte-Paliukė – Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros vedėja;
Kazimieras Paškauskas - Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos narys, grafikas;
Cezar Poliakevič – Vilniaus knygrišių gildijos narys;
Raimundas Savukynas -  UAB ,,Spaudos kontūrai“ direktorius.

MUZIEJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

Marius Jurgutis – informacinių technologijų ekspertas;
Dr. Nelija Kostinienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukatore – metodininkė;
Irena Senulienė – Trakų istorijos muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja;
Dr. Jūratė Senvaitienė – P.Gudyno restauravimo centro vadovė, restauravimo technologė chemikė – ekspertė;
Eugenijus Stratilatovas – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius;
Ėrika Striškienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja;
Olga Žalienė – Lietuvos jūrų muziejaus direktorė;

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSIPAREIGOJIMO DĖL LAIKINAI ĮVEŽAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ UŽSIENIO VALSTYBIŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TAIKYMO EKSPERTŲ KOMISIJA

Audronė Arulienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio vedėja;
Ūllė Damasickienė – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Vidmantas Laurinavičius – Lietuvos banko Pinigų muziejaus vedėjas;
Sandra Leknickienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo  bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai;
Sigutė Pučienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento vyresnioji patarėja;
Romanas Senapėdis – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
Kęstutis Skrickis – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas;
Dalia Valujevičienė – restauratorė ekspertė.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. ĮV-704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos rašytinio įsipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl laikinai parodoms įvežtų užsienio valstybių kilnojamųjų kultūros vertybių sužalojimo arba netekimo, taikymo ekspertų komisijos sudarymo“

PROFESIONALAUS TEATRO MENO KŪRĖJŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA

Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė – menotyrininkė;
Silvija Čižaitė-Rudokienė – šokio kritikė;
Audronė Girdzijauskaitė – teatrologė;
Veronika Janatjeva – muzikologė;
Jurgita Staniškytė – teatrologė;
Kristina Steiblytė – teatrologė;
Rasa Vasinauskaitė – teatrologė;
Dalia Zykuvienė – aktorė;
Audronė Žiūraitytė – muzikologė.

DALIOS TAMULEVIČIŪTĖS LIETUVIŲ AUTORIŲ SCENOS MENO KŪRINIŲ KONKURSO KOMISIJA

Gintaras Grajauskas – Klaipėdos dramos teatro Literatūrinės dalies vedėjas;
Viktorija Ivanova – Lietuvos nacionalinio dramos teatro kultūros projektų vadybininkė;
Vita Šiaučiūnaitė – Juozo Miltinio dramos teatro aktorė;
Julijus Lozoraitis – Lietuvos rusų dramos teatro Literatūrinės dalies vedėjas;
Juozas Marcinkevičius – Vilniaus teatro „Lėlė“ vadovas;
Algimantas Pociūnas – režisierius, teatro aktorius;
Regina Svirskienė – Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
Remigijus Vilkaitis – teatro aktorius;
Andrius Žiurauskas – Kauno valstybinio lėlių teatro režisierius ir aktorius.

BRONIO SAVUKYNO PREMIJOS SKYRIMO KOMISIJA

Donata Mitaitė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovė;
Jurgita Mikutytė – Lietuvių PEN centro narė;
Marius Burokas – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys;
Kornelijus Platelis – Lietuvos rašytojų sąjungos narys;
Leonidas Melnikas – Lietuvos muzikų sąjungos narys.

KOMISIJA JONO BASANAVIČIAUS PAMINKLO VIETOS VILNIUJE PARINKIMO IR PASTATYMO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI

Šarūnas Birutis – kultūros ministras, komisijos pirmininkas
Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininko pavaduotojas;
Artūras Blotnys – Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento direktorius;
Gražina Drėmaitė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;
Asta Junevičienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė;
Faustas Latėnas – Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai;
Petras Mazuras – Vilniaus dailės akademijos Skulptūros katedros vedėjas;
Rimantas Miknys – Lietuvos istorijos instituto direktorius;
Albinas Kuncevičius – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas;
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė ;
Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė.

LIETUVOS KULTŪRAI IR ISTORIJAI NUSIPELNIUSIŲ ASMENYBIŲ ATMINIMO ĮPRASMINIMO KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras (komisijos pirmininkas);
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė (komisijos pirmininko pavaduotoja);
Lolita Bytautaitė – VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija” prodiuserė;
Jonas Vytautas Bruveris – muzikologas;
Aušra Martišiūtė-Linartienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
Jolanta Meiduvienė – Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
Kornelijus Platelis – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas;
Aivas Ragauskas – Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir plėtros prorektorius;
Ona Šaltytė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės– kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėja;
Lolita Valužienė – Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė;
Danutė Zovienė – VšĮ Dailininkų sąjungos leidyklos direktorė.

REFORMACIJOS METŲ MINĖJIMO KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras (Komisijos pirmininkas);
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);
Grasilda Blažienė – Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė;
Donatas Balčiauskas – Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas;
Jovita Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti Kultūros skyriaus vedėjo pareigas;
Rimantas Jokimaitis – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Deimantas Karvelis – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto prodekanas;
Sigitas Kregždė – Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos garbės pirmininkas;
Ingė Lukšaitė – Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja;
Sigitas Narbutas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius;
Dainora Pociūtė-Abukevičienė – Vilniaus universiteto Senato pirmininkė, Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja;
Mindaugas Sabutis – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos pirmininkas;
Juozas Sabolius – viešosios įstaigos ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija” prodiuseris;
Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė;
Tomas Šernas – Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas;
Rimantas Žirgulis – Kėdainių krašto muziejaus direktorius.

VILNIAUS ISTORINIO CENTRO, ĮRAŠYTO Į UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠĄ, IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS IŠSAUGOJIMO IR TAUSOJAMOJO NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininkas;
Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja);
Asta Baškauskaitė – Senamiesčio bendruomenės asociacijos pirmininkė;
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
Rėda Brandišauskienė – Užupio bendruomenės administratorė (pirmininkė);
Emilija Bugailiškienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyresnioji specialistė;
Darius Daunoras – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Gražvydas Jakubauskas – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktorius;
Asta Junevičienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė;
Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjas;
Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Arūnas Paslaitis – architektas, nepriklausomas ekspertas;
Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;
Gediminas Rutkauskas – viešosios įstaigos ,,Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“ direktorius;
Egidijus Skrodenis – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

PRIEŽIŪROS KOMISIJA VILNIAUS KALNŲ PARKO TERITORIJOS TVARKYBOS IR JOS PRITAIKYMO LANKYMUI ATLIEKAMIEMS VEIKSMAMS KOORDINUOTI

Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininkas;
Laimonas Ubavičius – Kultūros ministerijos kancleris, komisijos pirmininko pavaduotojas;
Rūta Baškytė – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotoja;
Kristina Bavėjan – Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė;
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius;
Arvydas Darulis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Vaiva Deveikienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja;
Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja;
Antanina Jarukaitienė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos Rezervato priežiūros skyriaus vedėja;
Audronė Kasperavičienė – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė;
Vitas Karčiauskas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjas;
Antanas Mikalauskas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas;
Ramunė Zabulienė – kultūros ministro patarėja.

KŪRYBINĖS VEIKLOS, AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS PROGRAMOS EKSPERTŲ KOMISIJA

Arnas Neverauskas – kultūros viceministras, komisijos pirmininkas;
Daiva Daugirdienė – vertėja, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė;
Janina Krušinskaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyriaus patarėja;
Vytautas Lebednykas – leidybinės ir atlikėjų prodiusavimo kompanijos UAB “Promostar” atstovas, teisininkas;
Gytis Lukšas – kino režisierius, Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas;
Jonas Staselis - spaudos fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys;
Vytautas Tumėnas - humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys;
Dalia Vencevičienė – kultūros ministro patarėja.

Komisijos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos ekspertų grupė:

Ramūnas Birštonas - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto direktorius, advokatų kontoros “Tark Grunte Sutkiene” advokatas;
Andrius Iškauskas – advokatas, advokatų kontoros “AAA Law” partneris;
Mantas Janavičius – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginių projektų plėtros skyriaus projektų vadovas;
Mantas Rimkevičius – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius, advokatų kontoros “Valiunas Ellex” Intelektinės nuosavybės, žiniasklaidos ir privatumo pogrupio asocijuotasis teisininkas;
Birutė Strimaitytė – advokatų B. Strimaitytės, M. Bartaševičiūtės ir partnerių kontoros advokatė;
Jūratė Usonienė - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesorė, advokatų kontoros “IP forma” advokatė;
Ramunė Zabulienė – kultūros ministro patarėja.

VYDŪNO 150-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininkas;
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Vacys Bagdonavičius – Vydūno draugijos garbės pirmininkas;
Lolita Bytautaitė – VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" prodiuserė;
Kun. Miroslav Danys – Vydūno draugijos garbės narys (gyv. Vokietijos Respublikoje);
Viktorija Daujotytė-Pakerienė – literatūrologė, literatūros kritikė;
Arvydas Girdzijauskas – VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra“ direktorius;
Vytautas Grubliauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras;
Kęstutis Kaminskas – Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas;
Domas Kaunas – Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas;
Virginijus Komskis – Pagėgių savivaldybės meras;
Aušra Martišiūtė-Linartienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams;
Silva Pocytė – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto BRIAI direktorė;
Nida Poderienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus specialistė;
Gitana Skripkaitė – Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamento Projektų valdymo skyriaus vedėja;
Tomas Stanikas – Vydūno draugijos pirmininkas;
Rita Tarvydienė – Šilutės rajono savivaldybės Kintų Vydūno kultūros centro direktorė.

ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO KŪRIMO IR JO OBJEKTŲ IŠSAUGOJIMO IR PRITAIKYMO PILIGRIMŲ IR TURIZMO REIKMĖMS 2014-2022 METAIS PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Šarūnas Birutis – kultūros ministras, komisijos pirmininkas, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla;
Gintaras Grušas – Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, komisijos pirmininkas, nagrinėjant klausimus, susijusius su Katalikų Bažnyčios veikla;
Gediminas Miškinis – Ūkio ministerijos kancleris, komisijos pirmininko pavaduotojas, nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės institucijų veikla;
Jonas Ačas – Žemaičių Kalvarijos šventovės ir Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos rektorius;
Evaldas Alūza – Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris;
Rasuolė Andrulienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo plėtros skyriaus vedėja;
Linas Baltrušaitis – Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris;
Vincas Baublys – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas;
Juozas Gedvilas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
Irma Grigaitienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vedėja;
Elvinas Jankevičius – vidaus reikalų viceministras;
Gediminas Jankūnas – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas;
Linas Jonauskas – aplinkos viceministras;
Mykolas Juozapavičius – Vilniaus arkivyskupijos ekonomas;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Julius Ratkus – Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus patarėjas religijų klausimais;
Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė;
Lionginas Virbalas – Kauno arkivyskupas metropolitas;
Edmundas Žilevičius – finansų viceministras;
Algis Žvaliauskas – susisiekimo viceministras.

ATMINTINŲ DIENŲ IR ISTORINIŲ DATŲ MINĖJIMO EKSPERTŲ KOMISIJA

Romas Jarockis – kultūros viceministras (komisijos pirmininkas);
Ona Šaltytė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);
Gintarė Jakubonienė – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktorė;
Jolanta Meiduvienė – Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento direktorė;
Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų  ir rankraščių skyriaus vedėja;
Gintautas Surgailis – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslo instituto direktorius;
Patricija Survilo  – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto departamento, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
Salvina Taukinaitienė – Krašto apsaugos ministerijos protokolo skyriaus vedėja;
Ingrida Vilkienė – Tarptautinės  komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato Švietimo programų koordinatorė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-30