Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-569

STRATEGINIŲ POKYČIŲ GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS