Skelbiame konkursą eiti kultūros atašė pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Ukrainoje

Galioja iki

2018-09-28

Kultūros atašė pareigybė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Ukrainoje reikalinga plėtoti bendradarbiavimą kultūros srityje su strategiškai svarbia Lietuvai valstybe, didinti Lietuvos kultūros ir kūrybinių sektorių tarptautinės veiklos galimybes, skatinti nacionalinės kultūros sklaidą, prisidėti prie kultūros diplomatijos tikslų įgyvendinimo.

Kultūros ministerija su konkursą laimėjusiu pretendentu sudaro terminuotą darbo sutartį trejiems metams.

Kultūros atašė kadencijos pradžia – 2019 sausio 14 d.  

Bendrieji reikalavimai:

– turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

– mokėti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą.

Kultūros atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Ukrainoje pareigybės aprašymas

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

– prašymą leisti dalyvauti konkurse;

– užpildytą pretendento anketą (1 priedas);

–  laisvos formos motyvacinį laišką (ne ilgesnį nei vienas A4 formato lapas), kuriame turi būti trumpai aprašyta, kodėl pretendentas norėtų būti paskirtas atašė, kaip numato praktinį atašė funkcijų vykdymą, kokius uždavinius, pradėjęs eiti atašė pareigas, išsikeltų ir kaip siektų juos įgyvendinti;

– asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją;

– gyvenimo aprašymą pagal Europass formatą;

– aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

– anglų ir rusų kalbų mokėjimą B2 lygiu patvirtinančius dokumentus.

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentas išduotas užsienyje, kartu turi būti pateiktas dokumento vertimas iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą, kuriame vertėjo parašas turi būti patvirtintas notaro. Dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų.

Konkurso į kultūros atašė pareigas LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašas 

Kultūros atašė darbo vadovas 

Dokumentai priimami (asmeniškai arba siunčiami registruotu paštu) iki 2018 m. rugsėjo 28 d. įskaitytinai adresu: J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 213 kab., telefonas pasiteirauti 8 608 47638.

Registruoto laiško išsiuntimo pašte data turi būti ne vėlesnė už paskutinę dokumentų priėmimo dieną. Laiškas Kultūros ministeriją turi pasiekti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos.