Skelbiamas Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų konkursas

Galioja iki

2019-01-07

Kultūros ministerija skelbia konkursą Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijoms, kuriomis siekiama skatinti profesionalaus teatro meno kūrėjų profesinę veiklą, įvertinant geriausius 2018 metų profesionalaus teatro meno kūrėjų pasiekimus ir darbus. Laureatams įteikiami atminimo ženklai „Auksinis scenos kryžius“, o už sėkmingas naujų sceninės išraiškos formų paieškas – atminimo ženklas „Boriso Dauguviečio auskaras“.

Premijoms gauti gali būti pristatomi profesionalaus teatro meno kūrėjai ir tyrinėtojai: režisieriai, dramaturgai, scenografai, kostiumų ir grimo dailininkai, šviesų dailininkai, videografai, choreografai, kompozitoriai ir muzikos atlikėjai, dirigentai, aktoriai, šokėjai, baleto artistai, operos, operetės, miuziklo atlikėjai, teatro istorikai, teoretikai bei kritikai.

Pristatant kandidatus premijoms gauti Kultūros ministerijai pateikiamas laisvos formos siūlymas skirti premiją, kuriame būtina nurodyti scenos meno kūrinio autorių, pavadinimą, trukmę, premjeros datą, kūrybinės grupės narių vardus ir pavardes, vaidmenų pavadinimus, aktorių ar atlikėjų vardus ir pavardes, viešo atlikimo vietą, datą ir laiką (iki 2019 m. kovo 7 d.). Privaloma pridėti scenos meno kūrinio programą ir spektaklio įrašą. Nepateikus viso spektaklio įrašo, pasiūlymas nebus svarstomas. Teikiant teatro istorikų, teoretikų bei kritikų kandidatūras premijoms gauti Kultūros ministerijai pateikiamas laisvos formos siūlymas skirti premiją, kuriame būtina nurodyti kandidato gyvenimo aprašymą bei bibliografiją.

Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti profesionalūs teatrai, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Valstybės teatrų asociacija, Scenos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos teatro sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Šiuolaikinio šokio asociacija ir fiziniai asmenys.

 

Pasiūlymus prašome siųsti paštu arba pristatyti iki 2019 m. sausio 7 d. (imtinai) adresu:

„Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų konkursas“ (kuratorius – Indrė Šimeliūnė)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius

 

Pasiūlymą taip pat kviečiame siųsti el. paštu adresu: indre.simeliune@lrkm.lt, telefonas pasiteirauti 86-71-94-556.

 

Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatus rasite: čia

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F22C0A563D6A/vCxACTjFqZ

 

Paraiškos forma