Skelbiamas dokumentų priėmimas Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti

Galioja iki

2018-02-15

Kandidatais premijai gauti gali būti siūlomi jaunieji menininkai (asmenys nuo 14 iki 35 metų) arba jaunųjų menininkų kolektyvai.

Jaunojo muzikos atlikėjo premijos dydis yra 750 Eurų. Premija gali būti skiriama laimėjusiam Lietuvos ir tarptautinius muzikos atlikėjų konkursus muzikos atlikėjui arba paskirstoma po lygiai keletui konkursus laimėjusių muzikos atlikėjų ar kolektyvui. Premija taip pat gali būti skiriama konkursą laimėjusio muzikos atlikėjo pedagogui (pedagogams), padalinant premiją po lygiai konkursą laimėjusiam muzikos atlikėjui (atlikėjams) ir atlikėją konkursui paruošusiam pedagogui (pedagogams).

Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei vieną kandidatą.

Siūlydami kandidatus Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti fiziniai ir juridiniai asmenys turi pateikti:

1. savo rekomendaciją;

2. kandidato(-ų) kūrybinės ir pedagoginės veiklos aprašymą;

3. kandidato(-ų) asmens tapatybės dokumento kopiją;

4. kandidato(-ų) konkursuose laimėtų diplomų kopijas ir, jeigu yra, profesionalių meno vertintojų* straipsnių kopijas ir/arba kūrinių įrašą audio laikmenoje.

(* Profesionalus meno vertintojas – aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą kultūros ir meno srityje ir skelbiantis šios veiklos rezultatus monografijose, studijose, recenzijose ir straipsniuose Lietuvoje ir (ar) užsienyje.)

Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatus rasite:čia

DOKUMENTAI PRIIMAMI IKI 2018 M. VASARIO 15 D. (IMTINAI)

Dokumentus siųsti adresu:

Teikimas Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius

 

KARTU SU DOKUMENTAIS PATEIKIAMAS SKAITMENINIS VISŲ DOKUMENTŲ VARIANTAS PDF FORMATU (1 PDF DOKUMENTAS)

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė

Tel. 8 608 45492, el. p. jolanta.meiduviene@lrkm.lt