Skelbiamas dokumentų priėmimas Jaunojo menininko premijoms gauti

Galioja iki

2017-10-01

Kultūros ministerija skelbia dokumentų priėmimą Jaunojo menininko premijoms gauti.

Kandidatais premijas gauti gali būti siūlomi jaunieji menininkai (asmenys nuo 14 iki 35 metų), arba jaunųjų menininkų kolektyvai.  

 

Dokumentai priimami iki 2017 m. spalio 1 d.

Dokumentus siųsti arba pristatyti adresu:

Teikimas Jaunojo menininko premijai gauti, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

Kartu su dokumentais pateikiamas skaitmeninis visų dokumentų variantas pdf formatu (1 pdf dokumentas)

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionaliojo meno skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė Tel. (8 5) 219 3439 El. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt

                                          

Kasmet skiriamos šių rūšių premijos:                                            

Metų debiuto premija, kurios dydis yra 700 EUR. Ši premija skiriama už geriausią jaunojo menininko arba jaunųjų menininkų kolektyvų debiutą profesionaliojo meno srityje per vienerius kalendorinius metus (laikotarpyje nuo vienų metų rugpjūčio 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 1 d.);

penkios Jaunojo kūrėjo premijos, kurių kiekvienos dydis yra 900 EUR. Šios premijos skiriamos jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvams už pastarųjų trejų metų kūrybą, gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų ir sulaukusią visuomenės pripažinimo. 

Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei vieną kandidatą Metų debiuto ir ne daugiau nei vieną kandidatą Jaunojo kūrėjo premijai. Tas pats asmuo Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijai kartu teikiamas negali būti.

 

Siūlydami kandidatus Metų debiuto premijai gauti fiziniai ir juridiniai asmenys turi pateikti:

1. savo rekomendaciją, nurodant, kuriai premijai yra siūloma kandidatūra;

2. kandidato(-ų) kūrybinės veiklos aprašymą;

3. kandidato(-ų) asmens tapatybės dokumento kopiją;

4. profesionalių meno vertintojų apie kandidato(-ų) kūrybinę veiklą straipsnių kopijas;

5. siūlomų premijuoti kandidatų debiuto (koncerto, dailės parodos ar fotoparodos, knygos, kino filmo, vaidmens, spektaklio ir pan.) aprašymą, nurodant debiuto pobūdį, vietą, laiką, kūrinius ir kitus svarbius su debiutu susijusius faktus;

6. debiuto metu rodytos, atliktos, publikuotos kūrybos pavyzdžius audio, video ar kitose laikmenose, kitą medžiagą priklausomai nuo debiuto metu pristatytos kūrybos pobūdžio.

 

Siūlydami kandidatus Jaunojo kūrėjo premijoms gauti fiziniai ar juridiniai asmenys turi pateikti:

1 savo rekomendaciją, nurodant, kuriai premijai yra siūloma kandidatūra;

2. kandidato(-ų) pastarųjų trejų metų kūrybinės veiklos aprašymą, nurodant visų kandidatų kūrybinės veiklos rezultatus, gautus apdovanojimus, stipendijas, stažuotes ir pan., kitus svarbius kūrybinės veiklos faktus;

3. kandidato(-ų) asmens tapatybės dokumento kopiją;

4. profesionalių meno vertintojų apie kandidato(-ų) kūrybinę veiklą straipsnių kopijas;

5. per pastaruosius trejus metus kandidato(-ų) rodytos, atliktos, publikuotos kūrybos pavyzdžius audio, video ar kitose laikmenose, kitą medžiagą priklausomai nuo kūrybos pobūdžio.

 

Jaunojo menininko premijų nuostatus rasite: čia