Profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių asociacijų, kurios nepriklauso Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai, žiniai

Galioja iki

2017-05-22

 

 

Kultūros ministerija, vadovaudamasi Profesionaliojo scenos meno įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, formuoja Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybą, kuri veiks prie Kultūros ministerijos kaip kolegiali ekspertų grupė, turinti patariamojo balso teisę ir atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant Lietuvos profesionaliojo scenos meno įstaigų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

Taryba sudaroma iš Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai priklausančių profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių asociacijų, viešųjų įstaigų ir Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai nepriklausančių profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių asociacijų atstovų.

Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai nepriklausančios profesionaliojo scenos meno srityje veikiančios asociacijos siūlo 7 kandidatus, iš kurių kultūros ministras atrenka 4 Tarybos narius.

Į Tarybą siūlomi kandidatai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Į Tarybą siūlomi kandidatai turi būti kompetentingi profesionaliojo scenos meno srities specialistai, pasiekę reikšmingų veiklos rezultatų kultūros ir meno kūrėjai, profesionaliojo scenos meno vertintojai.

Taryba iš 13 narių sudaroma laikantis profesionaliojo scenos meno rūšių, žanrų, profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių viešųjų įstaigų kūrybinės veiklos specifiką atspindinčio balanso ir teritorijų atstovavimo įvairovės principo.

Kultūros ministerija kviečia Lietuvos meno kūrėjų organizacijų asociacijai nepriklausančių profesionaliojo scenos meno srityje veikiančių asociacijų  atstovus susirinkti kartu į bendrą posėdį 2017 m. gegužės 22 d. (pirmadienis), 14 val. Kultūros ministerijos Rudojoje salėje (Nr. 210, II aukštas).

Asociacija į posėdį gali deleguoti tik vieną savo asociacijos atstovą.

Asociacijų atstovų posėdžiui vadovaus į asociacijų atstovų posėdį susirinkusių asociacijų išrinktas  posėdžio pirmininkas.

Asociacijų atstovų posėdyje balsavimo būdu asociacijos išrinks 7 kandidatus.

Asociacijų atstovai turi patvirtinti apie savo dalyvavimą iki šių metų gegužės 19 d., 17 val.

Būtina nurodyti atstovo vardą ir pavardę, telefoną ir elektroninio pašto adresą.

 

PROFESIONALIOJO SCENOS MENO ĮSTAIGŲ TARYBOS NUOSTATUS RASITE: ČIA

PROFESIONALIOJO SCENOS MENO ĮSTAIGŲ TARYBOS NARIO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMO FORMĄ RASITE: ČIA

PROFESIONALIOJO SCENOS MENO ĮSTAIGŲ TARYBOS NARIO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJOS FORMĄ RASITE: ČIA

 

 

Informaciją siųskite Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento

Profesionalaus meno skyriaus vedėjai Elei Onai Vilkienei  ele.vilkiene@lrkm.lt

Telefonas pasiteirauti – 219 3438