Priimamos salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo paraiškos

Galioja iki

2017-10-27

Priimamos salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo paraiškos

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priima salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo už 2016 metų II pusmetį ir 2017 metų I pusmetį paraiškas.

Paraiškas (atskirai kiekvienam pusmečiui) salių nuomos išlaidoms kompensuoti gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas ir Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo – teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, jeigu juridinis asmuo atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1. juridinis asmuo yra ne biudžetinė įstaiga, neturi patikėjimo teise perduotos salės arba valdo salę panaudos teise, tačiau jo paskutiniųjų metų pajamos iš ekonominės veiklos (bilietų pardavimas, patalpų nuoma ir kt.) nepadengia faktinių išlaidų;

2. juridinis asmuo yra biudžetinė įstaiga, tačiau neturi patikėjimo teise perduotos salės;

3. juridinis asmuo yra biudžetinė įstaiga, tačiau dėl salių atnaujinimo (modernizavimo) negali naudotis pagal patikėjimo sutartį perduotu valdyti turtu.

Kartu su paraiškomis juridinis asmuo turi pateikti salių nuomos išlaidas patvirtinančių dokumentų (salių nuomos sutarčių ir sąskaitų faktūrų) juridinio asmens patvirtintas kopijas.

 

Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas ir paraiškos forma pateikiami čia

 

Paraiškas prašome pristatyti iki 2017 m. spalio 27 d. įskaitytinai adresu:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius 

Ant voko būtina užrašyti „Salių nuomos išlaidų kompensavimo paraiška“

 

Elektroninį paraiškos variantą prašome siųsti:

Profesionalaus meno skyriaus vyriausiajai specialistei Donatai Mineikytei,

el. p. donata.mineikyte@lrkm.lt

Telefonas pasiteirauti (8 5) 219 3442.