Priimamos profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, 2018 metų veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškos

Galioja iki

2018-04-30

Priimamos profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, 2018 metų veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškos.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priima profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, 2018 m. veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškas.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje (teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, scenos meno informacijos centras, scenos menų centras, kūrybinis inkubatorius ir kita), siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų veiklai vykdyti, kuris yra Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 5 straipsnio nustatyta tvarka pripažintas profesionaliojo scenos meno įstaiga ir vykdantis veiklą.

Profesionaliojo scenos meno įstaigos veikla turi atitikti bent du prioritetus:

1. aukšti veiklos rodikliai, pristatant Lietuvos profesionalųjį scenos meną užsienyje;

2. aukšti veiklos rodikliai, vykdant profesionaliojo scenos meno veiklas Lietuvoje;

3. profesionaliojo scenos meno prieinamumas visoms šalies visuomenės grupėms;

4. aukšti veiklos rodikliai, pristatant užsienio profesionalųjį scenos meną Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. ĮV-306 patvirtintame Profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos apraše nurodytos detalios finansavimo taisyklės ir pateiktos reikalingos priedų formos.

 

Paraiškas prašome pristatyti iki 2018 m. balandžio 30 d. (imtinai) adresu:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius 

 

Elektroninį paraiškos variantą ir priedus ( Word arba PDF formatu siųsti):

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus

vyriausiajai specialistei Indrei Šimeliūnei

el.p.: indre.simeliune@lrkm.lt

Telefonas pasiteirauti (8) 67 19 45 56

 

Kultūros ministerijai teikiamas popierinis paraiškos su priedais variantas bei siunčiama ir elektroninė paraiškos su priedais kopija elektroniniu paštu (paraiška, sąmata, veiklos programos ataskaita ir veiklos programa − Word formatu, o patalpų panaudos, nuomos sutarties kopija − PDF formatu).

Paraiškos pateikimo data laikoma: siunčiant paštu – pašto spaude pažymėta siuntos išsiuntimo data, pristatant Kultūros ministerijai tiesiogiai – paraiškos gavimo registracijos data.