Priimamos paraiškos Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos projektų finansavimui

Galioja iki

2017-12-21

Kultūros ministerija iki 2017 m. gruodžio 21 d. priima paraiškas Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos (toliau – Programa) projektų finansavimui.

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškas gali teikti nacionaliniai ir valstybiniai teatrai ir koncertinės įstaigos, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija.

KOKIE PROJEKTAI BUS FINANSUOJAMI?

Programos lėšomis finansuojamos veiklos sritys:

naujų, novatoriškų profesionaliojo scenos meno kūrinių sukūrimas;
Įstaigų su kitomis Lietuvos profesionaliojo scenos meno įstaigomis bendrų scenos meno kūrinių sukūrimas pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ar Įstaigų su Lietuvos ar užsienio kultūros ir meno įstaigomis bendrų scenos meno kūrinių sukūrimas pagal koprodukcijos sutartis;
jaunųjų menininkų ar jų kolektyvų rezidencijos Įstaigoje;
Įstaigų scenos meno kūrinių sklaida Lietuvos regionuose;
Įstaigų scenos meno kūrinių sklaida užsienyje;
užsienio scenos meno kūrinių pristatymas Lietuvoje.

Projektas gali būti vykdomas ilgiau kaip metus. Šiuo atveju kiekvienais metais Įstaiga teikia paraišką atitinkamais metais vykdomo Projekto daliai.

Lėšos neskiriamos Projektui administruoti, pastatams rekonstruoti, kapitaliniam remontui atlikti, ilgalaikiam turtui įsigyti arba panaudoti kitų projektų įgyvendinimui.

KOKIUS DOKUMENTUS IR KUR  REIKIA PRISTATYTI ?

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatus, paraiškos forma, sąmatos formą ir kitus dokumentus rasite Kultūros ministerijos tinklalapyje (Finansuojamos programos).

Paraiška (1 egz.) kartu su nurodytais dokumentais pristatoma į Kultūros ministeriją Profesionalaus meno skyrių (darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) arba siunčiama paštu, adresu: Kultūros ministerija, J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius. Ant voko būtina nurodyti „Profesionalaus meno skyriui”. Pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei 2017 m. gruodžio 21 d. Visais atvejais būtina papildomai atsiųsti paraiškos ir dokumentų skenuotą elektroninę versiją el. paštu: irena.didziuliene@lrkm.lt.

Kontaktai pasiteirauti: Profesionalaus meno skyriaus vyr. specialistė Irena Didžiulienė, tel. +370 608 45519, el. paštu: irena.didziuliene@lrkm.lt

 

Daugiau informacijos rasite: čia