Priimami dokumentai gauti Jaunojo muzikos atlikėjo premiją

Galioja iki

2019-02-15

Kultūros ministerija skelbia dokumentų priėmimą gauti Jaunojo muzikos atlikėjo premiją.

Kandidatais gauti premiją gali būti siūlomi jaunieji menininkai (asmenys nuo 14 iki 35 metų) arba jaunųjų menininkų kolektyvai.

Jaunojo muzikos atlikėjo premijos dydis yra 750 Eur. Premija gali būti skiriama laimėjusiam Lietuvos ir tarptautinius muzikos atlikėjų konkursus muzikos atlikėjui arba paskirstoma po lygiai keletui konkursus laimėjusių muzikos atlikėjų ar kolektyvui. Premija taip pat gali būti skiriama konkursą laimėjusio muzikos atlikėjo pedagogui (pedagogams), padalijant premiją po lygiai konkursą laimėjusiam muzikos atlikėjui (atlikėjams) ir atlikėją konkursui paruošusiam pedagogui (pedagogams).

Kandidatus gauti premiją turi teisę siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei vieną kandidatą.

Siūlydami kandidatus gauti Jaunojo muzikos atlikėjo premiją fiziniai ir juridiniai asmenys turi pateikti:

1. savo rekomendaciją;

2. kandidato(-ų) kūrybinės ir pedagoginės veiklos aprašymą;

3. kandidato(-ų) asmens tapatybės dokumento kopiją;

4. kandidato(-ų) konkursuose laimėtų diplomų kopijas ir, jeigu yra, profesionalių meno vertintojų* straipsnių kopijas ir / arba kūrinių įrašą audio laikmenoje.

(* Profesionalus meno vertintojas – aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą kultūros ir meno srityje ir skelbiantis šios veiklos rezultatus monografijose, studijose, recenzijose ir straipsniuose Lietuvoje ir (ar) užsienyje.)

Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatus rasite: čia

DOKUMENTAI PRIIMAMI IKI 2019 M. VASARIO 15 D. (IMTINAI)

Dokumentus siųsti adresu:

Teikimas Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius

KARTU SU DOKUMENTAIS PATEIKIAMAS SKAITMENINIS VISŲ DOKUMENTŲ VARIANTAS PDF FORMATU (1 PDF DOKUMENTAS)

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė, tel. 8 608 45492, el. p. jolanta.meiduviene@lrkm.lt