Priimami dokumentai gauti Geriausio 2018 metų kultūros centro premijas

Galioja iki

2019-02-20

Kultūros ministerija skelbia konkursą gauti Geriausio 2018 metų kultūros centro premijas.

Premijos skiriamos už pastarųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką kultūros centrų veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Skiriant premijas taip pat atsižvelgiama į kultūros centrų patalpų ir darbo organizavimui reikalingų priemonių būklę bei kultūros ir meno darbuotojų kvalifikaciją.

Kultūros centrus premijoms gauti turi teisę siūlyti savivaldybių administracijos, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kultūros centrų taryba, Lietuvos kultūros centrų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, kitos nevyriausybinės organizacijos,  kultūros centrai bei fiziniai asmenys.

 Iš vienos savivaldybės gali būti teikiamas vienas kultūros centras.  

Kartu su pasiūlymais turi būti pateikti šie dokumentai:

  • kultūros centro registracijos pažymėjimo kopija;
  • steigėjo sprendimo apie kategorijos suteikimą kultūros centrui kopija;  
  • pastarųjų 5 metų veiklos, apibūdintos Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatų 3 punkte, pristatymas;
  • studijų, būrelių, mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių centre, sąrašas, nurodant mėgėjų meno kolektyvų kategorijas;
  • kultūros ir meno darbuotojų sąrašas, kuriame nurodytas jų išsilavinimas, kvalifikacija bei atestacijos metu suteikta kvalifikacinė klasė;
  • apdovanojimų už kultūros centro veiklos rezultatus dokumentų kopijos (padėkų, gautų už dalyvavimą renginiuose, kopijos neteikiamos);
  • dvi rekomendacijos. Tuo atveju, kai premijai prisistato pats kultūros centras arba jį teikia ne steigėjas, būtina steigėjo rekomendacija.

Susipažinkite su Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatais ir nuostatų pakeitimais.

Paraiškos priimamos paštu iki 2019 m. vasario 20 d., siunčiant adresu: 

Konkursas Geriausio metų kultūros centro premijai gauti
Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 
B. Radvilaitės g. 8, 
LT-01124, Vilnius. 

Pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2018 m. vasario 20 d.

Papildomą informaciją teikia:
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja 
Inga Kriščiūnienė, tel. 261 25 94, el. p. ekinfo@lnkc.lt

Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus patarėja 
Jadvyga Lisevičiūtė, tel. 8 608 45641, el. p. jadvyga.liseviciute@lrkm.lt