Pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius teikimas

Galioja iki

2020-09-28

Pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 28 d. (imtinai).

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų (bet kokios juridinės formos įstaigų, veikiančių kultūros ar meno srityje) vadovai ir į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų sąrašą įtraukti Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjai. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos. 

Siūlant pretendentą, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1. laisvos formos rekomendacija pretendentui, kurioje pateikiama ši informacija:

1.1. pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys;

1.2. pretendento gyvenimo aprašymas (įvardinant patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus);

1.3. pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padėsiantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;

1.4. informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;

2. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;     

3. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.

Dokumentai pateikiami Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data. Dokumentų kopiją prašome siųsti elektroniniu paštu janina.krusinskaite@lrkm.lt

Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjų ir pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos narius sąrašai bei kita svarbi informacija apie rinkimų eigą bus skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.