Prašymas kultūros įstaigoms užpildyti klausimyną rengiamai Kultūros paso koncepcijai

Galioja iki

2018-03-18

Kultūros ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemones, rengia Kultūros paso koncepciją. Norėdami sužinoti kultūros įstaigų patirtis ir problemas kultūrinio ugdymo srityje, prašome šių įstaigų iki š. m. kovo 18 d. atsakyti į keletą klausimų.  Klausimynas kultūros įstaigoms: https://goo.gl/forms/ZHhu2ummyXeQSubb2

Kultūros paso strateginis tikslas: Siekti ugdyti mokinių kultūrinės patirties įpročius, užtikrinant kokybiškų kultūros paslaugų prieinamumą Lietuvos mokiniams.

Kultūros paso koncepcijos ir įgyvendinimo modelio rengimo procese, planuojama atlikti situacijos analizę, taip pat parengti SSGG analizę, remiantis įvairių tikslinių grupių (mokytojų, mokinių, kultūros įstaigų) nuomone bei pasiūlymais.

Tikslinė grupė yra visos nacionalinės, valstybinės, savivaldybių, viešosios ir privačios įstaigos.

Kviečiame kultūros įstaigas, kurios teikia kultūrinių renginių ir (ar) kultūrinės edukacijos paslaugas, užpildyti anketą.

Klausimynas rasite: https://goo.gl/forms/ZHhu2ummyXeQSubb2

 

Iš anksto dėkingi.

 

Daugiau informacijos:

Jolita Bečienė

Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus

Vyriausioji specialistė

tel. 8 608 45 502, el. p. jolita.beciene@lrkm.lt