Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija priima siūlymus kandidatų Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti

Galioja iki

2020-09-01

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos skiriamos konkurso būdu, komisijai atrenkant geriausių kūrinių, Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtų per pastaruosius 7 metus, ir kūrinių, kaip ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną, kūrėjus.

Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą premijai gauti už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius 7 metus, ir vieną kūrėją už kūrinius, sukurtus ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną metu. Komisijos narys negali būti siūlomas premijai gauti.

Juridinis asmuo, teikdamas kūrėją Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti, komisijai iki 2020 m. rugsėjo 1 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

kūrėją teikiančio juridinio asmens rekomendaciją, kurioje nurodyta:

1) juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys;

2) juridinio asmens argumentai, kodėl kūrėją vertėtų apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija;

3) kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;

4) kūrėjo kūrinių, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašas (kūrinių sąrašas pateikiamas atskiru dokumentu).

Tuo atveju, jeigu Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai siūlomas kultūros ar meno kūrėjų kolektyvas, prašome minėtus dokumentus pateikti dėl kiekvieno kolektyvo nario.

Prašome visus nurodytus dokumentus pdf formatu siųsti Kultūros ministerijos elektroninio pašto adresu dmm@lrkm.lt iki 2020 m. rugsėjo 1 d (imtinai).

Daugiau informacijos tel. 860845496, el. p. Elena.Vilkiene@lrkm.lt

Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijai gali būti pristatoma vaizdinė medžiaga ir knygos, dėl kurių pristatymo prašome informuoti atskirai tel. 860845496 arba el. p. Elena.Vilkiene@lrkm.lt. Taip pat Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija gali prašyti kandidatų teikėjų pateikti papildomą medžiagą.