Kvietimas teikti kandidatus Kultūrinės edukacijos premijoms gauti

Galioja iki

2019-11-15

Premijos skiriamos kultūros edukatoriams ar jų grupėms, kurie rengia ir vykdo kryptingą kultūrinės edukacijos veiklą, kuria skatina asmenų kultūros ir švietimo poreikius, ugdo kūrybingas asmenybes, stiprina jų kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius bei lavina kultūrines ir menines kompetencijas.

Po vieną premiją skiriama už geriausias kultūrinės edukacijos veiklas, skirtas:

  • 0–13 metų vaikams;
  • 14–29 metų jaunimui;
  • mokymuisi visą gyvenimą (asmenims nuo 30 metų).

Vienos premijos dydis – 1748 Eur.

Kandidatus premijoms gauti teikėjai siūlo iki 2019 m. lapkričio 15 d. 17 val. (imtinai).

Teikimo dokumentai, t. y. skanuotos jų kopijos, siunčiami el. paštu jolita.beciene@lrkm.lt 

Siūlant kandidatą premijai gauti, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1. kandidatą siūlančio teikėjo rekomendacija su parašu, kurioje nurodomi siūlomo kandidato (-ų) vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys ir pateikta argumentacija, kodėl siūloma apdovanoti kandidatą;

2. išsamus kandidato pastarųjų dvejų metų veiklos, už kurią siūloma apdovanoti kandidatą, aprašymas ir vizualinė ar kita medžiaga, įrodanti kandidato veiklos rezultatus;

3. kita, teikėjo nuomone, svarbi informacija.

Kandidatai premijoms gauti Kultūrinės edukacijos tarybos bus įvertinami, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

1. veikla ugdo kultūrinį sąmoningumą ir raišką;

2. veikloje dalyvauja asmenys, mažai dalyvaujantys kultūroje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros ir meno įstaigų ar pan.

Plačiau apie teikimo sąlygas skaitykite Kultūrinės edukacijos premijų skyrimo nuostatuose arba kreipkitės el. p. jolita.beciene@lrkm.lt, tel.: 8 608 45 502.