Kvietimas teikti kandidatūras į Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisiją

Galioja iki

2018-09-28

Kultūros ministerija kviečia kilnojamųjų kultūros vertybių polichromuoto medžio ir polichromuoto medžio (specializacija – drožybos) restauratorius, turinčius galiojančią aukščiausiąją arba eksperto kvalifikacinę kategoriją, teikti savo kandidatūras į atsilaisvinusią 1 vietą Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijoje (toliau – Atestavimo komisija). 

Šios Atestavimo komisijos kadencija – iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Atestavimo komisija sudaroma vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu.

Restauratorius, teikiantis savo kandidatūrą į sudaromą Atestavimo komisiją, Kultūros ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Laisvos formos prašymą, kuriame būtų nurodyti asmens kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas);
  2. Dokumento, įrodančio turimą restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, kopiją;
  3. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą, kartu pridedant ir parengtų publikacijų sąrašą.

Kandidatų dokumentai priimami iki 2018 m. rugsėjo 28 d. (imtinai)

Dokumentus Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriui galima pateikti paštu, elektroniniu formatu elektroninio pašto adresu dmm@lrkm.lt arba pristatant į Kultūros ministeriją (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00.

Su Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais galima susipažinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt (Veiklos sritys/Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestacija).

Kontaktinis asmuo:

Laimis Mikelevičius

Vyriausiasis specialistas

Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyrius

Tel.: +370 608 45982

El. paštas: laimis.mikelevicius@lrkm.lt