Kvietimai teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. (tinklaveika)

Galioja iki

2020-02-21

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point (Helsinkyje).

Programos moduliai: mobilumas, tinklaveika, rezidencijos

Tinklaveika. Finansuojami tinklaveikos projektai, vykdomi mažiausiai 3 organizacijų iš skirtingų Šiaurės ir Baltijos šalių. Paraiškas gali teikti kultūros ir meno organizacijos arba mišrios (juridiniai asmenys ir pavieniai meno ir kultūros profesionalai) grupės, turinčios partnerių kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Šis modulis skirtas bendradarbiavimo tinklų stiprinimui. Finansuojamos veiklos, skirtos tinklo organizacijų poreikiams, taip pat veiklos, prisidedančios prie platformų būsimiems tarptautiniams projektams kūrimo.

Nefinansuojami kultūros ir meno produkcijos projektai, pavieniai renginiai, atviri renginiai, nuolatinių struktūrų ar tinklų kūrimas.

Galimas trumpalaikio (iki 12 mėn.) ir ilgalaikio (iki 36 mėn.) tinklo finansavimas.

2020 m. paraiškos bus priimamos iki vasario 21 d. (trumpalaikiai ir ilgalaikiai tinklai), spalio 9 d. (trumpalaikiai tinklai).

Daugiau informacijos apie tinklaveikos finansavimą

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos priimamos iki nurodytos dienos 15:59 val.

Elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškas galima pradėti pildyti ir teikti likus 1 mėn. iki paraiškų teikimo termino.

Daugiau informacijos apie šią mobilumo programą ir jos modulius, taip pat visus reikalavimus, sąlygas, paraiškų formų pavyzdžius, anksčiau finansuotų projektų pavyzdžius ir sąrašus rasite programos administratoriaus Nordic Culture Point tinklalapyje

Asmuo kontaktams Lietuvoje:

Brigita Urmanaitė, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

El. paštas: brigita@norden.lt, tel. +370 685 55138