Kvietimai teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. (rezidencijos)

Galioja iki

2020-02-07

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point (Helsinkyje).

Programos moduliai: mobilumas, tinklaveika, rezidencijos

Finansavimas menininkų rezidencijoms. Šiaurės ir Baltijos šalyse veikiančios ir naujai besisteigiančios nuolatinę profesionalių menininkų rezidencijų veiklą vykdančios organizacijos gali teikti paraiškas dėl finansavimo kviestiniams menininkams iš Šiaurės ir Baltijos šalių (min. 2 menininkai 2-4 mėn. trukmės vizitams) ir dalinėms rezidencijos administracinėms išlaidoms kompensuoti.

2020 m. paraiškos priimamos iki vasario 7 d.

Daugiau informacijos apie paramą menininkų rezidencijoms

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos priimamos iki nurodytos dienos 15:59 val.

Elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškas galima pradėti pildyti ir teikti likus 1 mėn. iki paraiškų teikimo termino.

Daugiau informacijos apie šią mobilumo programą ir jos modulius, taip pat visus reikalavimus, sąlygas, paraiškų formų pavyzdžius, anksčiau finansuotų projektų pavyzdžius ir sąrašus rasite programos administratoriaus Nordic Culture Point tinklalapyje

Asmuo kontaktams Lietuvoje:

Brigita Urmanaitė, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

El. paštas: brigita@norden.lt, tel. +370 685 55138