Kvietimai teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m. (mobilumas)

Galioja iki

2020-02-04

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point (Helsinkyje).

Programos moduliai: mobilumas, tinklaveika, rezidencijos

Mobilumo finansavimas. Paraiškas gali teikti pavieniai meno ir kultūros profesionalai iš visų kultūros ir meno sričių, taip pat nedidelės (iki 6 asm.) kūrėjų ar atlikėjų grupės iš Šiaurės ir Baltijos šalių.

Finansuojama kelionė į vieną iš Šiaurės arba Baltijos šalių (Alandų salos, Danija, Estija, Farerų salos, Grenlandija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Suomija, Švedija) ir iki 10 dienų nakvynės ir pragyvenimo išlaidos.

Elektroninė paraiškos forma automatiškai apskaičiuoja prašomą sumą pagal nurodytą paskirties vietą ir kelionės datas. Paraiškos teikiamos anglų kalba per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

2020 m. paraiškos bus priimamos iki vasario 4 d., balandžio 3 d., rugpjūčio 17 d., spalio 19 d.

Daugiau informacijos apie mobilumo finansavimą

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos priimamos iki nurodytos dienos 15:59 val.

Elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje paraiškas galima pradėti pildyti ir teikti likus 1 mėn. iki paraiškų teikimo termino.

Daugiau informacijos apie šią mobilumo programą ir jos modulius, taip pat visus reikalavimus, sąlygas, paraiškų formų pavyzdžius, anksčiau finansuotų projektų pavyzdžius ir sąrašus rasite programos administratoriaus Nordic Culture Point tinklalapyje

Asmuo kontaktams Lietuvoje:

Brigita Urmanaitė, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

El. paštas: brigita@norden.lt, tel. +370 685 55138