Kviečiame siūlyti pretendentus į Lietuvos kultūros tarybos narius

Galioja iki

2019-07-19

Kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu, skelbia Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) naujo nario rinkimus nuo 2019 m. birželio 19 d.

Naujas narys privalo turėti darbo kultūros paveldo srityje patirties.

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai ir į Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjų sąrašą įtraukti asmenys. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Siūlant pretendentą į Lietuvos kultūros tarybos narius, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1. laisvos formos pretendento rekomendacija, kurioje pateikiama ši informacija:

1.1. pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys;

1.2. pretendento gyvenimo aprašymas (įvardinant patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus);

1.3. pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padėsiantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;

1.4. informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;

2. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;

3. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.

Dokumentai pateikiami iki 2019 m. liepos 19 d. (imtinai) Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.

Pretendentų sąrašas bei kitokia svarbi informacija apie rinkimų eigą bus skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrv.lrkm.lt

Rinkimų koordinatorė – Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vedėja Janina Krušinskaitė, tel. 8 6084 5515 el. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO NARIŲ RINKIMŲ TVARKA

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO RINKĖJŲ SĄRAŠAS