Kviečiame pareikšti nuomonę apie parengtą Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos projektą

Galioja iki

2018-12-10

Kultūros ministerija parengė Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos projektą ir kviečia visuomenę teikti pastabas ir pasiūlymus šiai koncepcijai tobulinti. Siūlymus galima teikti Kultūros ministerijai iki 2018 m. gruodžio 10 dienos.

Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcija – priemonė, skirta apibrėžti kultūros tarptautiškumo kuriamas pridėtines vertes, kultūros tarptautiškumo politikos tikslus, uždavinius, principus bei integruoto koordinavimo modelį.

Koncepcija parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, 5.5.13 darbo „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“ 4 veiksmą „Integruoto kultūros tarptautiškumo politikos modelio sukūrimas“.

Susipažinti su Kultūros tarptautiškumo politikos projektu galite: čia

Pasiūlymus, pastabas galite teikti el. paštu: daiva.parulskiene@lrkm.lt