Kultūros ministerija skelbia kandidatų į Lietuvos kultūros ir meno tarybą dokumentų priėmimą

Galioja iki

2017-03-31

Kultūros ministerija kviečia Lietuvos valstybės įstaigas, veikiančias kultūros srityje, ir Lietuvos nevyriausybinės kultūros organizacijas siūlyti kandidatus į Lietuvos kultūros ir meno tarybą.

Vadovaujantis Lietuvos kultūros ir meno tarybos nuostatų 7 punktu, Tarybą sudaro 15 narių, iš kurių 6 atrenka Kultūros ministras; Kultūros ministras skelbia kvietimą teikti kandidatūras, kurias iki kvietime nurodytos datos, bet ne trumpiau nei 14 kalendorinių dienų, gali siūlyti Lietuvos valstybės įstaigos, veikiančios kultūros srityje, ir Lietuvos nevyriausybinės kultūros organizacijos; iš pateiktų kandidatūrų kultūros ministras atrenka šešis narius ir skiria juos į Tarybą.

Kartu su teikimu turi būti pateiktas kandidato gyvenimo ir/ar kūrybinės veiklos aprašymas.

 

Dokumentų priėmimas vyksta iki 2017 m. kovo 31 d. (imtinai)

Dokumentus siųsti adresu:

Lietuvos kultūros ir meno tarybos rinkimai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J.Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius

Arba el. paštu: dmm@lrkm.lt

Informaciją dėl dokumentų pateikimo meno kūrėjo statusui gauti teikia Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionaliojo meno skyriaus patarėja Justė Sviderskytė  Tel. (8 5) 219 3581 El. p. juste.sviderskyte@lrkm.lt