Kultūros ministerija skelbia dokumentų priėmimą ministerijos įsteigtoms 2017 metų premijoms gauti

Galioja iki

2017-11-15

Pretendentus premijoms siūlyti iki 2017 m. lapkričio 15 d.

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymais, sąrašus rasite premijų nuostatuose.

 

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui

Dokumentus siųsti Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamentui.

Telefonas pasiteirauti (8 6) 084 7712

Nuostatai

Pakeitimas

 

3 premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą

Dokumentus siųsti Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriui.

Telefonas pasiteirauti (8 6) 084 5641

Nuostatai

 

3 premijos už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus: 

Atkreipiame dėmesį, kad  nuo 2016 m. ši premija nėra teikiama įstaigoms.

Dokumentus siųsti Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriui. Telefonas pasiteirauti (8 6) 084 5641

Nuostatai

 

Premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose

Dokumentus siųsti Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriui.

Telefonas pasiteirauti (8 6) 084 5641

Nuostatai

 

2 premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus: viena premija skiriama muziejininkui, kita – restauratoriui.

Dokumentus siųsti Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriui.

Telefonas pasiteirauti (8 6) 084 5992

Nuostatai (nauja redakcija)

 

3 premijos už publicistinius kūrinius

Dokumentus siųsti Kultūros politikos departamento Visuomenės informavimo politikos skyriui.

Telefonas pasiteirauti (8 6) 084 5998

Nuostatai

 

Bronio Savukyno premija

Dokumentus siųsti Kultūros politikos departamento Visuomenės informavimo politikos skyriui.

Telefonas pasiteirauti (8 6) 084 5998

Nuostatai

 

Premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose

Dokumentus siųsti Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriui.

Telefonas pasiteirauti (8 6) 084 5980

Nuostatai