Kultūros ministerija skelbia Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą

Galioja iki

2017-08-15

Kultūros ministerija skelbia Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą, kurio tikslas - inicijuoti scenos meno kūrinių pagal klasikinę ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą eskizų (ištraukų) sukūrimą, skatinant scenos meno kūrėjų iniciatyvą ir meninę saviraišką bei stiprinant lietuvių literatūros ir teatro tarpusavio ryšius.

Scenos meno kūrinių pagal klasikinę ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą eskizus (ištraukas) paruošusias kūrybines grupes gali siūlyti Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažinti teatrai.

Paraiškos Kultūros ministerijai teikiamos kartu su laisvos formos pasiūlymu, kuriame nurodoma:

1.informacija apie scenos meno kūrinio eskizą (ištrauką) pagal klasikinę ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą:

   1.1. autoriaus vardas ir pavardė to lietuvių literatūros kūrinio, pagal kurį sukurtas scenos meno kūrinio eskizas (ištrauka),

   1.2. scenos meno kūrinio pavadinimas ir žanras,

   1.3. planuojamo scenos meno kūrinio kūrybinės grupės narių – režisieriaus, aktoriaus (-ių), kompozitoriaus, dailininko ir kt. – vardai ir pavardės;

2.scenos meno kūrinio eskizo (ištraukos) peržiūrą organizuojančio asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
3.scenos meno kūrinio eskizo (ištraukos) aprašymas.

Komisija pareiškėjų pasiūlytus scenos meno kūrinio eskizus (ištraukas) peržiūri rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę Varėnoje ir paskelbia konkurso laimėtoją. Peržiūros yra viešos. Teikdami paraišką pareiškėjai įsipareigoja Kultūros ministerijos nustatytą dieną atlikti naują scenos meno kūrinio eskizą (ištrauką), kurios trukmė negali viršyti 20 minučių. Konkurso laimėtojas pagal konkursui pateiktą scenos meno kūrino eskizą (ištrauką) privalo sukurti spektaklį arba monospektaklį, kuris rodomas per kitų metų Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymą.

Konkurso nuostatus rasite: čia

Pavyzdinę paraiškos formą rasite: čia

Konkurso laimėtojui spektakliui sukurti skiriama – 20 275 EUR, monospektakliui – 8 690 EUR.

Paraiškas PDF formatu prašome siųsti iki 2016 m. rugpjūčio 15 d. Profesionalaus meno skyriaus vyriausiajai specialistei Donatai Mineikytei el. p.: donata.mineikyte@lrkm.lt, tel. (8 5) 219 3442