Konkursas dėl salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo

Galioja iki

2018-07-15

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priima salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo už 2017 metų II pusmetį paraiškas.

Paraiškas salių nuomos išlaidoms kompensuoti gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas ir Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo – teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, jeigu juridinis asmuo atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) juridinis asmuo yra ne biudžetinė įstaiga, neturi patikėjimo teise perduotos salės arba valdo salę panaudos teise, tačiau jo paskutiniųjų metų pajamos iš ekonominės veiklos (bilietų pardavimas, patalpų nuoma ir kt.) nepadengia faktinių išlaidų;

2) juridinis asmuo yra biudžetinė įstaiga, tačiau neturi patikėjimo teise perduotos salės;

 

Vertinant juridinio asmens paraiškoje nurodytą profesionaliojo scenos meno kūrinį, prioritetai teikiami:

1) nacionalinės dramaturgijos kūriniui;

2) vaikams skirtam kūriniui.

 

Juridinio asmens paraiškoje nurodytas profesionaliojo scenos meno kūrinys vertinamas vadovaujantis šiais kriterijais:

1) kūriniui skirti Lietuvos ar užsienio apdovanojimai;

2) režisieriaus (koncertinėje programoje – dirigento), scenarijaus autoriaus ar dramaturgo, scenografo, kostiumų dailininko, kompozitoriaus, choreografo, pagrindinio vaidmens atlikėjo ar atlikėjos patirtis ir profesionalumas;

3) kūrinio viešų atlikimų Lietuvoje ir užsienyje skaičius už paraiškos teikiamą laikotarpį;

4) parduotų bilietų skaičius už paraiškos teikiamą laikotarpį;

5) profesionaliojo scenos meno kūrinio prieinamumas (kvietimų skaičius socialiai pažeidžiamoms grupėms, taikomos nuolaidos ir kita).

 

Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas ir paraiškos forma pateikiami čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5aca890054eb11e7846ef01bfffb9b64/jbtLbaJYvO

 

Ministerijai turi būti pateikiamas popierinis paraiškos su Tvarkos aprašo 13.2 papunktyje nurodytais dokumentais (t. y. kartu su paraiškomis juridinis asmuo turi pateikti salių nuomos išlaidas patvirtinančių dokumentų - salių nuomos sutarčių ir sąskaitų faktūrų - juridinio asmens patvirtintas kopijas) variantas, ir siunčiama elektroninė paraiška su Tvarkos aprašo 13.2 papunktyje nurodytais dokumentais elektroniniu paštu (PDF formatu):

 

Paraiškas prašome pristatyti iki 2018 m. liepos 15 d. įskaitytinai adresu:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius 

Ant voko būtina užrašyti „Salių nuomos išlaidų kompensavimo konkursui / kuratorius – Indrė Šimeliūnė“

 

Elektroninį paraiškos variantą prašome siųsti:

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vyriausiajai specialistei Indrei Šimeliūnei,

el. p. indre.simeliune@lrkm.lt

Telefonas pasiteirauti 86 719 4556.