Italijos ir užsienio šalių (taip pat ir Lietuvos) dėstytojų, ekspertų ir kultūros veikėjų mainų/vizitų paramos galimybės Italijoje 2018 m.

Galioja iki

2018-09-15

Remiantis Italų kultūros instituto Vilniuje 2018 m. birželio 21 d. pranešimu, informuojame, kad programa 2018 metams yra stabdoma, išnaudojus visas programos fondui skirtas lėšas.

Su asmenimis, iki šios dienos pateikusiais prašymus dėl finansavimo, bus tiesiogiai susiekta.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija informuoja, kad Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija turi galimybę finansuoti Italijos ir užsienio šalių (taip pat ir Lietuvos) dėstytojų, ekspertų ir kultūros veikėjų mainus/vizitus. Finansinės paramos tikslas – plėtoti dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo pačiu skatinti universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.

 

Priimančioji institucija Italijoje turi būti universitetas, tyrimų centras, kultūros įstaiga, kurią pripažįsta Italijos Respublika.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija informuoja, kad Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija turi galimybę finansuoti Italijos ir užsienio šalių (taip pat ir Lietuvos) dėstytojų, ekspertų ir kultūros veikėjų mainus/vizitus. Finansinės paramos tikslas – plėtoti dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, tuo pačiu skatinti universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą.

 

Priimančioji institucija Italijoje turi būti universitetas, tyrimų centras, kultūros įstaiga, kurią pripažįsta Italijos Respublika. Vykstančiojo į Italiją asmens dalyvavimas turi būti aktyvus (asmuo turi skaityti pranešimą, dalyvauti dirbtuvėse, tyrimuose ar projektuose), pasyvus klausytojo vaidmuo konferencijose ir pan. nėra tinkamas.

 

Nustatyto dydžio stipendija skiriama pavieniam užsienio šalies (šiuo atveju, Lietuvos) kandidatui (ne asmenų grupei). Stipendija skiriama vizito Italijoje išlaidoms padengti iki 8 dienų (pirmąsias 6 dienas skiriama po 120 Eurų, o likusias dvi – 93 Eurai, maksimali suma – 906 Eurai). Atkreiptinas dėmesys, kad parama neteikiama mainams, kurie viršija 8 dienas.

 

Asmenys, pretenduojantys gauti finansinę paramą, nuo vasario 7 d. iki 2018 m. rugsėjo 15 d. imtinai paštu ir prieš tai elektroniniu paštu Italų kultūros institutui Vilniuje (Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius) (iicvilnius@esteri.it) turi pateikti šiuos dokumentus:

 

- priimančios institucijos kvietimą ant firminio blanko su data ir parašu, kuriame turi būti aiškiai nurodytos vizito Italijoje datos;

- kviečiamojo asmens sutikimo laišką ant firminio blanko su data ir parašu (t.y. būtent pats kandidatas, kuris yra kviečiamas į Italijos universitetą ar kitą įstaigą, turėtų parašyti sutikimo raštą ant institucijos, kurioje jis dirba ir kurią atstovauja, firminio blanko);

- kandidato gyvenimo aprašymą (CV);

- vizito programą-planą, kuriame būtų glaustai nurodyta, kokią veiklą numatyta vykdyti būsimo vizito metu;

- kandidato asmens dokumento kopiją.

 

Paraiškos su visais reikalingais dokumentais Italų kultūros institutui Vilniuje, kuris persiunčia dokumentus Italijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, turi būti atsiųstos likus bent 60 kalendorinių dienų iki pretenduojančiojo asmens atvykimo į Italiją.

 

Dokumentai teikiami italų arba anglų kalbomis.

 

Finansinė parama išmokama grynaisiais pinigais tiesiogiai paramos gavėjui kompetentingame banke, jam atvykus į Italiją.

 

Visi vizitai į Italija turi įvykti iki 2018 m. lapkričio 15 d. imtinai.

 

Per 15 kalendorinių dienų nuo vizito Italijoje pabaigos finansinę paramą gavęs asmuo turi pateikti turinio ataskaitą Italijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Italų kultūros institutui Vilniuje.

 

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į Italų kultūros institutą Vilniuje tel. (8-5) 261 1076, el. p.: iicvilnius@esteri.it)