Finansinės paramos galimybės kultūros ir meno atstovams Italijoje

Galioja iki

2017-09-15

Kultūros ministerija informuoja, kad Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skelbia specialų konkursą finansinei paramai gauti, siekiant skatinti kultūros ir meno atstovų mainus ir plėtoti dvišalius kultūrinius ryšius.

Finansinė parama skiriama užsienio šalių universitetų dėstytojams, kultūros ir meno atstovams, dirbantiems valstybinėje arba privačioje įstaigoje. Priimančioji institucija Italijoje turi būti universitetas, tyrimų centras, akademinė ar kultūrinė institucija, kurią pripažįsta Italijos Respublika.Vykstančio į Italiją asmens dalyvavimas turi būti aktyvus – asmuo turi skaityti pranešimą, dalyvauti konkrečioje veikloje, o ne vykti vien klausytis paskaitų ar dalyvauti konferencijose.

Mainai gali vykti tuomet, kai yra oficialus Italijos universiteto ar kultūros įstaigos kvietimas pavieniam užsienio šalies kandidatui (ne asmenų grupei). Nustatyto dydžio stipendija skiriama vizito Italijoje išlaidoms padengti iki 8 dienų (pirmąsias 6 dienas skiriama po 120 Eurų, o likusias dvi – 93 Eurai, maksimali suma – 906 Eurai). Atkreiptinas dėmesys, kad parama neteikiama mainams, kurie viršija 8 dienas. Visi vizitai turi įvykti iki 2017 m. lapkričio 15 d.

Finansuojamos veiklos: seminarai, konferencijos, dirbtuvės, mokymų kursai ir kt.

Kultūros ir meno atstovai, pretenduojantys gauti finansinę paramą, iki 2017 m. rugsėjo 15 d. paštu ir prieš tai elektroniniu paštu Italijos Respublikos ambasadai Lietuvoje (Žvejų g. 14A, Vilnius) turi pateikti šiuo dokumentus:

- priimančios institucijos kvietimą ant firminio blanko su data ir parašu, kuriame turi būti nurodytos vizito Italijoje datos;

- kviečiančiojo asmens sutikimo laišką ant firminio blanko su data ir parašu;

- kandidato gyvenimo aprašymą (CV);

- vizito programą-planą, kuriame būtų glaustai nurodyta vizito metu numatyta veikla;

- kandidato asmens dokumento kopija.

Per 15 d. nuo vizito Italijoje pabaigos kultūros ir meno atstovai turi pateikti įlaipinimo korteles ir turinio ataskaitą Italijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Italijos Respublikos ambasadai Lietuvoje.

Dokumentai teikiami italų ir anglų kalbomis.

Paraiškos su visais dokumentais Italijos Respublikos ambasadai Lietuvoje, kuri persiunčia dokumentus Italijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, turi būti atsiųstos likus bent 40 dienų iki kultūros ir meno atstovo atvykimo į Italiją.

 

 

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į Italijos Respublikos ambasadą Lietuvoje tel. (8-5) 212 0620, el. p.: ambasciata.vilnius@esteri.it.