2019 m. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos kandidatų sąrašas

Galioja iki

2019-11-08

2019 m. kandidatai Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai gauti:

1. Jonas Rudzinskas (pateikė Lietuvos meno kūrėjų asociacija);

2. Marija Liugienė (pateikė Vilniaus etninės kultūros centras);

3. Juozas Šorys (pateikė Lietuvos kraštotyros draugijos valdyba);

4. Dr. Nijolė Laurinkienė (pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas);

5. Rasa Bačiulienė (pateikė VšĮ ,,Pamėginčius“);

6. Dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas (pateikė Lietuvos liaudies buities muziejus).