Reformacijos metai

Siekiant atkreipti dėmesį į tai, kad Reformacija paskatino Europoje naujus socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius procesus, palikusius ryškų pėdsaką ir Lietuvoje, atsižvelgiant į tai, kad Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių, tarp jų – Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 –uosius metus paskelbė Reformacijos metais.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr.1154 patvirtintą Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo planą, 2017 metais numatoma organizuoti mokslines konferencijas, įgyvendinti įvairius kultūrinius, edukacinius, įamžinimo, leidybos, skaitmeninimo ir viešinimo renginius bei projektus, kuriais siekiama šalies visuomenei atskleisti reformacijos svarbą Lietuvos kultūriniam, visuomeniniam ir dvasiniam gyvenimui.

Išsamesnė su Reformacijos sukakties minėjimu susijusi informaciją teikiama internetinėje svetainėje http://reformacija500.lt.

Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo planas

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-07