Skelbiamas konkursas Geriausio 2017 metų kultūros centro premijoms gauti

Data

2018 01 15

Įvertinimas
1
pastatas 2.jpg

Skelbiamas konkursas Geriausio 2017 metų kultūros centro premijoms gauti.

Kultūros ministerija skelbia konkursą Geriausio 2017 metų kultūros centro premijoms gauti. Paraiškos premijoms priimamos iki 2018 m. vasario 20 d. Geriausio kultūros centro premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą ir novatorišką kultūros centrų veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Skiriant premijas taip pat atsižvelgiama į kultūros centrų patalpų ir darbo organizavimui reikalingų priemonių būklę bei kultūros ir meno darbuotojų kvalifikaciją.

Kultūros centrus premijoms gauti turi teisę siūlyti savivaldybių administracijos, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kultūros centrų taryba, Lietuvos kultūros centrų asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, kitos nevyriausybinės organizacijos, kultūros centrai bei fiziniai asmenys.

Iš vienos savivaldybės gali būti teikiamas vienas kultūros centras.  

Daugiau informacijos rasite: čia