Vyksta viešosios konsultacijos: kultūros politikos įgyvendinimo regionuose perspektyvos

Data

2018 06 29

Įvertinimas
1
111.JPG

Šiandien Kultūros ministerijoje įvyko viešosios konsultacijos  kultūros politikos įgyvendinimo regionuose klausimais (tema) su Lietuvos savivaldybių asociacijos, savivaldybių, kultūros įstaigų, asociacijų atstovais. Kultūros ministerijos užsakymu atliekamos galimybių studijos „Kultūros srities Lietuvos valstybės politikoje įtvirtinimo analizė bei strateginio vaidmens valstybės raidoje plėtros kryptys“ tyrėjai pateikė tarpinės ataskaitos rezultatus. Susitikime diskutuota apie galimą efektyvesnį valstybės ir savivaldybių vaidmenų pasidalijimą, kad regionuose būtų daugiau kultūros ir meno renginių, kad gyventojai labiau įsitrauktų į kultūrines veiklas.

Pasak tyrėjų, savivalda, geriausiai suvokianti vietos gyventojų poreikius, turi privalumų vystydama įtraukias kultūros paslaugas. Tačiau ne visur yra žmogiškųjų išteklių ir pajėgumų pasiūlyti didelę mėgėjiškų meno veiklų ar auditorijų plėtros iniciatyvų įvairovę. Pagal pirmines išvadas, rajoninės savivaldybės investavo į kultūrą daugiau nei didžiųjų miestų savivaldybės, nes šių gyventojai turėjo daugiau galimybių ir aktyviau naudojosi valstybinių kultūros įstaigų paslaugomis.

„Kultūros ministerija nesirengia uždarinėti kultūros įstaigų didmiesčiuose, tačiau siekia didinti jų prieinamumą regionų gyventojams“, – sakė kultūros viceministras Gytis Andrulionis.

Viešosios konsultacijos su socialiniais partneriais, institucijomis, kūrėjais, savivaldų atstovais bus tęsiamos. Galimybių studijos tarpinės ataskaitos bei viešųjų konsultacijų rezultatai bus naudojami Kultūros strategijos 2030 m. projektui parengti.

Viešosios konsultacijos metu aptarti siūlymai bei Galimybių studijos rezultatai bus atspindėti ir šiuo metu rengiamo Kultūros pagrindų įstatymo projekte.