Tyrimas: lengvatinis pridėtinės vertės mokestis knygoms ir periodiniams lediniams yra tikslingas ir reikšmingas

Data

2017 02 09

Įvertinimas
1
pinigai2.jpg

Kultūros ministerijos inicijuotas tyrimas atskleidė, kad lengvatinis 9 % pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taikymas knygoms ir periodiniams lediniams yra tikslingas ir itin reikšmingas kultūros ir spaudos sektoriui.

Tyrimas buvo inicijuotas siekiant išanalizuoti lengvatinio 9 % pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymo efektyvumą knygoms ir periodiniams lediniams, jo poveikio sritis, aprėptį ir mastą. Buvo siekiama atsakyti į šiuos pagrindinius klausimus: kuo grindžiama PVM lengvata spaudai, kokie šios lengvatos tikslai, ar PVM kaip priemonė tinkama šiems tikslams pasiekti, ar veiksminga ir tinkama Lietuvoje galiojanti PVM spaudai sistema ir jos įgyvendinimas, koks lengvatos poveikis ir „kaina“, kokios galimos paramos alternatyvos bei papildomos spaudos rėmimo priemonės.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad išskirtinis knygų ir periodinių leidinių statusas taikant lengvatinį PVM tarifą Lietuvoje sietinas su skaitymo svarba asmeniui, visuomenei, kalbos puoselėjimui ir išsaugojimui. Lengvata veikia kaip skaitymą skatinančios aplinkos elementas (didina skaitymų pasiūlą ir prieinamumą), be komercinės atlikdama ir svarbią visuomeninę funkciją.

Tyrimo išvadose nurodoma, kad PVM lengvatos spaudai taikymas Lietuvoje atitinka tarptautinę praktiką, kuri taikoma daugumoje išsivysčiusių pasaulio šalių. Taip pat teigiama, kad PVM lengvata spaudai nėra integrali kultūros ar švietimo politikos dalis, o lengvatos spaudai tikslai, kaip ir daugumos mokestinių lengvatų Lietuvoje, nėra aiškiai įvardyti ir iškomunikuoti. Konstatuota, kad galutinis PVM lengvatos naudos gavėjas tiesiogiai per kainą arba netiesiogiai per subsidiją leidėjui (spaudos turinį, prieinamumą, įvairovę) yra visuomenė.

Atsižvelgiant į spaudos sektoriaus svarbą PVM lengvata vertinama kaip tikslinga dėl plataus masto, objektyvumo, orientacijos į vartotoją ir kokybiškesnio sektoriaus kuriamo produkto. Tyrimo metu iš identifikuotų alternatyvų nei viena priemonė neužtikrino tokio masto, aprėpties ir nešališkumo kaip PVM lengvata. Anot atlikto tyrimo, svarbiausia, kad parama būtų orientuota į sektoriaus veiklos efektyvumo ir produktų turinio kokybės gerinimą, o tam yra būtina vykdyti paramos poveikio stebėseną bei periodiškai atlikti vertinimą.

Tyrimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Su atliktu tyrimu plačiau galima susipažinti čia