Stiprinama autorių teisių apsauga

Data

2018 09 18

Įvertinimas
1
Pastato lentelė.jpg

Seimas po pateikimo pritarė Kultūros ministerijos parengtam Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo projektui, numatančiam naujas teisių gynimo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam turinio atgaminimui ir paskelbimui internetinėje erdvėje. Įstatymo projektu taip pat nustatomas efektyvesnis kompensacinio atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymas ir panaudojimas.

Kūrėjai iš savo kūrybinės veiklos turi gauti deramą turtinę naudą, užtikrinančią tolesnes investicijas į kūrybą ir jos sklaidą, skatinančią kultūros įvairovę ir kūrybinių industrijų plėtrą. Meno kūrėjams ir kūrybinėms industrijoms svarbu, kad jų intelektinės nuosavybės teisės būtų efektyviai ginamos. Tačiau  praktika rodo, kad esamos teisių gynimo priemonės yra nepakankamos – civilinio proceso tvarka nagrinėjamos bylos neužtikrina operatyvios ir veiksmingos autorių teisių apsaugos skaitmeninėje aplinkoje.

Įstatymo projekte nustatoma nauja priemonė – bet kuris autorius ar jo interesams atstovaujanti kolektyvinio administravimo organizacija galės kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (LRTK) su prašymu blokuoti interneto svetainę. Duoti privalomus nurodymus Lietuvoje veikiantiems interneto prieigos paslaugų teikėjams panaikinti prieigą prie interneto svetainių (blokuoti), kuriose yra autorių teise saugomo turinio pažeidimai, LRTK galės tik nustačiusi, kad išnaudoti neteisminiai autorių teisių gynimo būdai, ir gavusi Vilniaus apygardos administracinio teismo sankciją. Blokuojamos bus tik tokios interneto svetainės, kurios  yra sukurtos ir naudojamos neteisėtam viešam autorių teise saugomo turinio paskelbimui, svetainių vartotojai tiesiogiai ar netiesiogiai skatinami neteisėtai viešai skelbti autorių teise saugomą turinį, jį atsisiųsti, atgaminti ar kitaip naudoti, o  svetainių administratoriai tokių pažeidimų nesutinka pašalinti geranoriškai.

Įstatymo projekte sprendžiamas ir 25 procentų nuo surinkto kompensacinio atlyginimo už tuščią laikmeną paskirstymo klausimas. Pagal iki šiol galiojusį teisinį reguliavimą minėta kompensacinio atlyginimo dalis buvo skiriama Kultūros ministerijos administruojamoms kūrybinės veiklos ir autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programoms.

Nuo šiol surinktų lėšų penktadalis bus skiriamas LRTK papildomoms funkcijoms vykdyti, likusi dalis bus paskirstyta lygiomis dalimis kolektyvinio administravimo organizacijų vykdomoms kūrybinės veiklos ir (ar) šviečiamosioms programoms, bei autorių teisių ir gretutinių teisių programai, kurią administruos Lietuvos kultūros taryba.